Succesvolle Groene Dag

Mede dankzij het mooie weer en ondanks de concurrentie van een aantal andere evenementen kende Woldwijk zaterdag 25 september een succesvolle Groene Dag. Voor de derde keer vond de duurzaamheidsmarkt plaats op Woldwijk, deze keer uitgebreid met workshops en een aantal kinderactiviteiten. Zo’n 250 mensen wisten de weg naar Woldwijk te vinden en genoten van de activiteiten, het mooie weer, de gezelligheid, een kopje koffie en (veganistische) hapjes.

Gemeenteraad stelt vernieuwend ruimtelijk kader vast

boerderij Wolddijk 7Afgelopen woensdag 29 maart heeft de gemeenteraad van Ten Boer het “ruimtelijk kader Woldwijk” vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het komend jaar met de vergunningverlening rond de boerderij wordt omgegaan. Hierbij wordt gewerkt met vernieuwende elementen als een koepelvergunning en een omgevingsteam. Dit maakt het mogelijk om snel te kunnen inspringen op initiatieven en om experimentele initiatieven, zoals Tiny Houses of een biomeiler mogelijk te maken. Nieuwsgierig naar hoe het precies werkt? Hieronder zijn het raadsvoorstel, het ruimtelijk kader en de verdere bijlagen te vinden. Voor een snel overzicht is met name de FAQ handig.

170329 12 raadsvoorstel  Beleidskader Woldwijk

170329 12a Beleidskader Woldwijk

170329 12.1 informatie over rol Reflectieteam Woldwijk

170329 12.2 Overzicht Woldwijk en erf boerderij Woldwijk 7

170329 12.3 intentieovereenkomst Woldwijk Ten Boer-Provincie

Bijlage 4 FAQ Beleidskader Woldwijk

Woldwijk na vakantie weer uit de startblokken

vergaderen bij De BiotoopDe cooperatie en alle betrokkenen daarbij hebben hun vakantie achter de rug en de zomer lijkt nu toch definitief voorbij. Inmiddels wordt er ook weer druk gewerkt aan alle onderwerpen rond de cooperatie Woldwijk. Dan gaat het om de huur-en samenwerkingsovereenkomst, de afspraken tussen bestuur van de cooperatie en het reflectieteam, het bespreken van nieuwe initiatieven, het in kaart brengen van de (onderhouds)situatie van de boerderij, sessies met de provincie over de ruimtelijke inrichting en nog veel meer. Er is vreselijk veel te doen en er wordt ook heel veel gedaan, veelal nog steeds achter de schermen.

De komende tijd hopen we de gesprekken met de provincie te laten landen in een intentie-overeenkomst, de besluitvorming over de overdracht van grond en boerderij in oktober af te ronden, snel een aantal nieuwe initiatieven te kunnen presenteren en ook weer publicitair wat meer aan de weg te timmeren.

Op de foto: initiatiefnemers en bestuur overleggen op 8 september in De Biotoop in Haren.

 

 

Contracten, afspraken, overeenkomsten

Koe&JijWoldwijk is even in een stille fase belandt. Tenminste, zo lijkt het naar buiten toe al een aantal weken. Er wordt hard gewerkt aan de contracten tussen de cooperatie in oprichting en de gemeente en tussen de cooperatie en de toekomstige leden. De cooperatie in oprichting probeert vanaf nu in principe elke week een “weekbrief” naar initiatiefnemers en andere direct betokkenen te sturen (inmiddels is in overleg met de  initiatiefenemers voor een andere manier van communicatie gekozen).
Henk Kooistra en Adrian Langereis nemen voorlopig het beheer van het hele gebied op zich, tot de andere initiatieven zo ver zijn dat ze zich kunnen vestigen.
Vooral op en rond de boerderij is veel activiteit en de verwachting is dat in week 7 het experiment rond biobased bouwen al kan starten.

De hele weekbrief is hier te lezen: JD 160205 week 5

Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht

De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink
De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink

Zo’n 45 genodigden vierden op maandag 11 januari in het dorpshuis in Ten Boer het begin van het nieuwe jaar en de start van een nieuwe fase voor het project Woldwijk.
Na het openingswoord door wethouder Annie Postma was het woord aan de initiatiefnemers en de medewerkers van 132.co. Jan Does van 132.co schetste kort het vervolg: tot 1 mei is er een soort overgangsfase en moet de cooperatie worden opgezet. Binnenkort wordt daar een plan van aanpak voor met de initiatiefnemers besproken.
Lees verder “Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht”

Raad stemt in met plan Woldwijk

Foto: Anita Pepping
Foto: Anita Pepping
Woensdagavond 25 november besprak de raad van Ten Boer het voorstel over Woldwijk (het voorstel met bijlagen is hier te lezen). Na een eerste ronde vragen en opmerkingen leek het nog spannend te worden. CDA en Algemeen Belang waren negatief, GroenLinks en ChristenUnie positief en de PvdA stelde nog een aantal vragen, maar leek ook positief. Uiteindelijk stemden GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en de
Lees verder “Raad stemt in met plan Woldwijk”

Raadsvergadering 25 november: voorstel Woldwijk wordt besproken

kaartjewoldwijkklein
In de vergadering van dinsdag 3 november heeft het college het raadsvoorstel over Woldwijk vastgesteld. Dat betekent dat het voorstel in de raadsvergadering van woensdag 25 november door de raad zal worden besproken. In het raadsvoorstel wordt kort beschreven hoe het afgelopen jaar verlopen is, wat de huidige stand van zaken is en wat er nog moet gebeuren. Voorgesteld wordt om verder medewerking te verlenen aan het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de (bijna) 40 hectare Woldwijk voor (duurzame) initiatieven.
In de uitgebreide bijlage wordt verder ingegaan op de verschillende initiatieven, het reflectieteam, de beheervorm, de financien en de maatschappelijke meerwaarde van het “project Woldwijk”.
Wanneer de raad akkoord gaat, dan begint het eigenlijk pas. Dan moeten zowel de initiatiefnemers als de gemeente aan de slag met het opzetten van de cooperatie en kan een begin gemaakt worden met het realiseren van de eerste initiatieven.
Een mooie opsteker daarbij is de 50.000 euro subsidie die de Regiovisie Groningen-Assen hiervoor heeft toegezegd!

Lees hier het raadsvoorstel over Woldwijk en klik hier voor de uitgebreide bijlage.