Privacy

Privacyverklaring CV Woldwijk

De CV Woldwijk bezit persoonlijke gegevens. De CV Woldwijk behandelt deze gegevens zorgvuldig, zodat ieders privacy gewaarborgd wordt. De Privacyverklaring van de CV Woldwijk is van toepassing op onze website, www.woldwijk.nl, en de diensten die de CV Woldwijk aanbiedt. Door het lidmaatschap van de CV Woldwijk of door u aan te melden als geïnteresseerde geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
In deze privacyverklaring staat een overzicht van de gegevens die worden verzameld als u lid van ons bent of als u zich hebt aangemeld als geïnteresseerde. Vermeld wordt welke gegevens we verzamelen en hoe de CV Woldwijk daarmee omgaat.
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a., gevestigd te Groningen, Zuiderdiep 132.

Welke gegevens we verzamelen
Wanneer u lid bent van de CV Woldwijk, zich aanmeldt als belangstellende of potentieel lid of als afnemer van één van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren, vragen te beantwoorden en/of u op de hoogte te houden van de ontwikkeling rond Woldwijk.
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vraagt de CV Woldwijk u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Hoe de CV Woldwijk de gegevens verwerkt en gebruikt
De CV Woldwijk gebruikt uw e-mailadres en persoonsgegevens (volledige naam, en indien nodig: adres- en overige contactgegevens) voor het uitvoeren van onze diensten, het versturen van nieuws en het personaliseren hiervan. Voor leden van de CV Woldwijk worden alle relevante documenten, zoals huurovereenkomsten met bijbehorende (financiële gegevens) gearchiveerd. De gegevens worden selectief en al dan niet geanonimiseerd alleen gebruikt in de gremia die daarvoor zijn ingericht, zijnde het bestuur, de algemene ledenvergadering, het reflectieteam en het omgevingsteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor de keuze wie welke documenten ter bespreking krijgt aangeboden.
Uw persoonsgegevens worden voor het uitvoeren van beleid en taken die betrekking hebben op onze diensten. Deze betrokkenen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe de CV Woldwijk omgaat met het wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of als uw lidmaatschap is beëindigd, worden uw persoonsgegevens door de CV Woldwijk verwijderd binnen de termijn die daarvoor wettelijk is vastgelegd. De CV Woldwijk biedt al haar leden en geïnteresseerden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van haar/zijn persoonlijke informatie die op een zeker moment aan de CV Woldwijk is verstrekt.

Waar u terecht kunt met vragen en feedback
De CV Woldwijk controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Van belangrijke aanpassingen en/of veranderingen in deze privacyverklaring stelt de CV Woldwijk u op de hoogte. Als u vragen hebt over dit privacy beleid kunt u ten alle tijden contact opnemen via info@www.woldwijk.nl.U kunt hier ook terecht als u inzage wilt in de gegevens die de CV Woldwijk van u beheert.
Het is wettelijk toegestaan om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.