Agrarisch natuurbeheer (Langereis en Kooistra)

De publieke beeldvorming over de reguliere landbouw en veehouderij is niet altijd positief waar het gaat om diervriendelijkheid en milieubelasting.

Vanuit  hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als agrariërs willen initiatiefnemers Henk Kooistra en Adrian Langereis daadwerkelijk bijdragen aan verruiming van de kennis onder het publiek over wat er op het boerenbedrijf gebeurt en wat de achterliggende drijfveren zijn. Daarmee verkleinen zij de afstand tussen de consument en de agrarische producent. Met hun inzet en hun samenwerking binnen de lokale gemeenschap dragen zij onder meer door vergroting van de biodiversiteit bij aan het duurzaam agrarisch imago van de gemeente Ten Boer.

Henk Kooistra en Adrian Langereis willen door middel van actieve voorlichting een breed publiek  laten zien op welke wijze het hedendaagse boerenbedrijf duurzaam en verantwoord kan zijn. Zij maken de wereld achter de hedendaagse melk- en vleesveehouderij en het beheer van landbouwgronden voor gemeenschap en publiek zichtbaar en beleefbaar. Daaronder valt onder meer het bevorderen van het weidevogelbestand en actief stimuleren van het maatschappelijk debat over verantwoord boeren.

Adrian  en Annely Langereis hebben aan de Bouwerschapweg in Ten Boer hun eigen bedrijf, Koe en Jij, waar ze koeien houden, maar het boerenbedrijf ook laten zien aan de buitenwereld. Kijk voor meer informatie op: http://koeenjij.nl/

 

coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer