voorbereidingen wisselwoningen begonnen

Kaartje van de wisselwoninglocatie aan de Boersterweg

Aan de Boersterweg zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van 30 wisselwoningen.
Dit jaar wordt begonnen met een deel van de huizen aan de Fazanthof in Ten Boer. De eigenaren van deze 30  huizen zullen de eerste bewoners van de wisselwoningen zijn.
De wisselwoningen in Ten Boer lijken op de wisselwoningen die op dit moment in Ten Post gebouwd worden.
De wisselwoningen worden gebouwd op grond die de CV Woldwijk huurt van de gemeente Groningen. De contracten tussen de CV Woldwijk en het CVW worden binnenkort getekend.
Er worden verschillende verkeersmaatregelen genomen. Om de Boersterweg veiliger te maken wordt een chicane in de weg gemaakt en om (vooral) de kinderen veilig naar school te kunnen laten fietsen wordt een fietspad aangelegd tussen de wisselwoninglocatie en de wijk Emmerwolde.
Meer informatie over de versterking is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Woldwijk in beeld als locatie voor wisselwoningen

Wisselwoningen
Voorbeeld van wisselwoningen (foto: Jan Snel-flexibel bouwen)

Woldwijk is één van de locaties die volgens de gemeente geschikt is om in aanmerking te komen voor zogenaamde wisselwoningen. Deze tijdelijke woningen worden gebouwd om onderdak te bieden aan de bewoners van wie het huis door de Nationaal Coördinator  (NCG) tegen aardbevingen versterkt wordt.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners die tijdelijk hun woning moeten verlaten zo dicht mogelijk bij huis een wisselwoning krijgen. Daarom  heeft de gemeente contact opgenomen met de coöperatie Woldwijk om de mogelijkheden voor wisselwoningen te bekijken. De coöperatie huurt voor 20 jaar de grond en de boerderij van de gemeente. Het is nog niet duidelijk om hoeveel tijdelijke woningen het gaat.

Op dit moment bespreekt de NCG met bewoners van de Fazanthof in Ten Boer de versterkingsadviezen voor hun woningen. Als alles volgens planning verloopt begint eind dit jaar de versterking van deze woningen.