Kerst voor jong en oud op Woldwijk

Vandaag, vrijdag 22 december, was het een drukte van belang in de Wereldhuiskamer. Eerst kwamen ruim tien bewoners van de wisselwoningen een hapje eten met een aantal Woldwijkbewoners. Het werd een gezellige lunch waarbij lekker gegeten en gekletst werd. Om half 4 was het tijd voor de jongste bewoners van Ten Boer. Precies 25 kinderen maakten een prachtig kerststukje en konden genieten van chocolademelk en marshmallows.

Bushokje voor wisselwoningen

Vanmorgen is onder toeziend oog van een aantal bewoners van de wisselwoningen een bushokje geplaatst op het wisselwoningterrein. Het Wij-team Ten Boer had bij Jan Bouma en Staatjevrij geïnformeerd of ze in staat waren een mooi bushokje te maken. Innersdijk had nog een “rookhok” over en in een week tijd is een bushokje gemaakt.

Woldwijk heet bewoners wisselwoningen welkom

De kinderen van Woldwijk hebben vanmorgen zelfgemaakte tasjes met leuke dingen, zoals een tekening, een uitnodiging voor een pizza-avond en informatie over Woldwijk, uitgedeeld aan de eerste twintig bewoners van de nieuwe wisselwoningen. De bewoners waren blij verrast en de kinderen kregen mandarijnen, chocola en snoep als dank. Nog niet alle huizen zijn bewoond, de komende week/weken krijgen nog meer bewoners een tasje.

Contract wisselwoningen ondertekend

Ondertekening van het contract
Jan Borkent en Henk Kooistra ondertekenen in aanwezigheid van Johan Tamminga van het CVW

De bouw van de wisselwoningen aan de Boersterweg in Ten Boer is al ver gevorderd. Toch werden pas vanmorgen de handtekeningen gezet onder het contract tussen de coöperatie en bouwer Jan Snel.
Naast een huurbedrag voor de grond krijgt de CV in ruil voor het afstaan van de grond een tegemoetkoming voor de ontsluiting van het gebied Woldwijk, zodat de inwoners van Ten Boer meer gebruik van het gebied kunnen maken.

Wisselwoningen in aanbouw
De wisselwoningen in aanbouw aan de Boersterweg

De coöperatie gaat een voetpad door het gebied aanleggen, er worden informatieborden geplaatst, bloembermen ingezaaid en een vogelkijkhut gebouwd.

Voorbereidingen wisselwoningen begonnen

Kaartje van de wisselwoninglocatie aan de Boersterweg

Aan de Boersterweg zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van 30 wisselwoningen.
Dit jaar wordt begonnen met een deel van de huizen aan de Fazanthof in Ten Boer. De eigenaren van deze 30  huizen zullen de eerste bewoners van de wisselwoningen zijn.
De wisselwoningen in Ten Boer lijken op de wisselwoningen die op dit moment in Ten Post gebouwd worden.
De wisselwoningen worden gebouwd op grond die de CV Woldwijk huurt van de gemeente Groningen. De contracten tussen de CV Woldwijk en het CVW worden binnenkort getekend.
Er worden verschillende verkeersmaatregelen genomen. Om de Boersterweg veiliger te maken wordt een chicane in de weg gemaakt en om (vooral) de kinderen veilig naar school te kunnen laten fietsen wordt een fietspad aangelegd tussen de wisselwoninglocatie en de wijk Emmerwolde.
Meer informatie over de versterking is te vinden op de website van de gemeente Groningen.

Woldwijk in beeld als locatie voor wisselwoningen

Wisselwoningen
Voorbeeld van wisselwoningen (foto: Jan Snel-flexibel bouwen)

Woldwijk is één van de locaties die volgens de gemeente geschikt is om in aanmerking te komen voor zogenaamde wisselwoningen. Deze tijdelijke woningen worden gebouwd om onderdak te bieden aan de bewoners van wie het huis door de Nationaal Coördinator  (NCG) tegen aardbevingen versterkt wordt.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners die tijdelijk hun woning moeten verlaten zo dicht mogelijk bij huis een wisselwoning krijgen. Daarom  heeft de gemeente contact opgenomen met de coöperatie Woldwijk om de mogelijkheden voor wisselwoningen te bekijken. De coöperatie huurt voor 20 jaar de grond en de boerderij van de gemeente. Het is nog niet duidelijk om hoeveel tijdelijke woningen het gaat.

Op dit moment bespreekt de NCG met bewoners van de Fazanthof in Ten Boer de versterkingsadviezen voor hun woningen. Als alles volgens planning verloopt begint eind dit jaar de versterking van deze woningen.