Tiny House Noord-Nederland

 

In Nederland is sprake van een toenemende vraag naar een ‘andere’ leefwijze, waarbij naar een minimum aan ruimte wordt gezocht om comfortabel te wonen, waar zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen met natuurlijke bronnen, waar afhankelijkheid van financiële middelen wordt geminimaliseerd, waar meer tijd belangrijker is dan meer bezit, waar onderlinge zorg vanzelfsprekend is, waar delen belangrijker is dan eigen bezit. Plekken in Nederland waar de vrijheid bestaat om op deze wijze invulling te geven aan een bij deze leefwijze passende woonvorm zijn zeer beperkt. Woldwijk is zo’n plek.

De verwezenlijking op Woldwijk van een “dorpsgemeenschap” van verschillende leeftijdscategorieën, waarvan de leden verbonden zijn door een gedeelde levensvisie en willen experimenteren met een woon- en leefwijze die gestoeld is op de gedachte ‘meer met minder’. Ecologisch verantwoord leven, duurzaam bouwen, collectiviteit, zorg voor elkaar en anderen, zelfbeheer en autonomie vormen de centrale waarden in die visie. Deze lokale gemeenschap heeft ook tot doel om de opgedane ervaringen te delen en beleefbaar te maken.

Tiny House wil de “dorpsgemeenschap” in twee jaar op organische wijze ontwikkelen tot een omvang van ongeveer 10 huishoudens c.q. woonverblijven door uitgifte van standplaatsen. Een standplaats geldt voor 1 Tiny House met voor huisvesting bedoelde bijgebouwen. Het startpunt wordt gevormd door 2 à 3 huishoudens. Klein beginnen geeft de gelegenheid om praktische zaken uit te vinden en voorzieningen aan te leggen, zoals eigen afvalwaterbehandeling, eigen energieopwekking, hergebruik van water enzovoort. Met de opgedane ervaring kunnen nieuwkomers uitgenodigd worden om aan te haken. Door de realisatie van een proef -Tiny House kunnen mogelijke nieuwkomers en/of andere geïnteresseerden deze woonvorm en leefstijl ervaren.

Meer informatie is te vinden op de website: www.tinyhousewoldwijk.nl

foto's aankomst tiny house

coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer