Terugblik ledenbijeenkomst 3 juni

Op 3 juni vond er een (informele) ledenbijeenkomst plaats op Woldwijk. Het was lang geleden dat we elkaar allemaal tegelijk in levende lijve gezien hadden. In verband met de coronamaatregelen was nu het maximum aantal deelnemers gezet op 30 en natuurlijk werden ook de andere richtlijnen in acht genomen. Naast vertegenwoordigers van de bestaande initiatieven op Woldwijk waren er ook een aantal nieuwkomers. Het hoofddoel van de bijeenkomst was om mogelijke nieuwe initiatieven te bespreken. En om te kijken hoe dat ruimtelijk zou moeten worden ingepast. Veel initiatieven hebben een landbouwachtergrond en er wordt dan ook een vervolggesprek tussen deze initiatieven georganiseerd. Daarnaast is gesproken over de mogelijke invulling van één van de laatste plekken waar tijdelijk gebouwd mag worden, nl. het gebied naast de yurts en de wereldhuiskamer. Over een maand is de volgende ledenbijeenkomst, dan wordt verder gepraat en worden hopelijk ook al wat besluiten genomen.

Aanleg voetpad begint

Interview met bestuurslid Jan Borkent over de aanleg van het voetpad

Wie woensdag 6 mei op de Stadsweg vlak buiten Ten Boer fietst, loopt of rijdt kan ze bezig zien: de mannen en machines die een voetpad aanleggen door een deel van Woldwijk. Het is één van de compensaties die de coöperatie krijgt van Jan Snel/de NCG voor het gebruik van de grond voor de wisselwoningen. Het tracé loopt vanaf de Stadweg naar het TinyHouseterrein en dan naar de Wereldhuiskamer (het precieze tracé is te zien op het kaartje).
Het is een wandelpad en biedt inwoners van Ten Boer de mogelijkheid een nieuw ommetje te maken. Honden zijn op het pad niet toegestaan om weidevogels en schapen te beschermen en vooral ook om het gevaar van de neosporaparasiet tegen te gaan. De parasiet zorgt voor abortus bij drachtige koeien en kan ook via gras of kuil verspreid worden. Dus of er daadwerkelijk koeien in de wei lopen of niet: honden zijn ten alle tijde verboden.