Energiecoöperatie Ten Boer

De gemeente Ten Boer heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2035. Om dit beleidsvoornemen te realiseren moet de gemeente voor 2035 bijna 23.000.000 kWh door zonne- en windenergie produceren. Anno 2016 wordt 872.000 kWh duurzaam opgewekt in de gemeente Ten Boer. Om het gewenste doel te bereiken zal er, naast het produceren van duurzame energie, veel gedaan moeten worden aan voorlichting over reductie van energiegebruik. Dat vergt een grote inspanning van de gemeente Ten Boer en haar inwoners.

Het zonnedak van de ECTB
Het zonnedak van de Energiecoöperatie Ten Boer

Het initiatief van de ECTB op Woldwijk heeft als doelstelling het bevorderen van een energieneutrale gemeente Ten Boer door middel van voorlichting over energiebesparing en het opwekken van lokale duurzame energie uit zon en wind ten behoeve van inwoners en bedrijven in de gemeente. 

De ECTB is het vehikel en de centrale spil om inwoners en bedrijven te verbinden aan het collectief opwekken van duurzame energie. Zij start met eenvoudig te realiseren kleine projecten die als vliegwiel fungeren om te kunnen opschalen naar grotere projecten.

De omvormers
De omvormers

Door samenwerking met partners maakt de ECTB zich sterk voor kennisdeling en kennisontwikkeling. Met voorlichtingsactiviteiten vergroot zij de bewustwording van toepassing van duurzame energie.

De website van de ECTB is www.ectb.nl