Energiecoöperatie Ten Boer

De gemeente Groningen heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2035. Om dit beleidsvoornemen te realiseren moet de gemeente voor 2035 veel meer door zonne- en windenergie produceren.  Om het gewenste doel te bereiken zal er, naast het produceren van duurzame energie, veel gedaan moeten worden aan voorlichting over reductie van energiegebruik. Dat vergt een grote inspanning van de gemeente Groningen en haar inwoners.

Het zonnedak van de ECTB
Het zonnedak van de Energiecoöperatie Ten Boer

Het initiatief van de ECTB op Woldwijk heeft als doelstelling het bevorderen van een energieneutrale gemeente Groningen door middel van voorlichting over energiebesparing en het opwekken van lokale duurzame energie uit zon en wind ten behoeve van inwoners en bedrijven in de gemeente.

De ECTB is het vehikel en de centrale spil om inwoners en bedrijven te verbinden aan het collectief opwekken van duurzame energie. Zij start met eenvoudig te realiseren kleine projecten die als vliegwiel fungeren om te kunnen opschalen naar grotere projecten.

De omvormers
De omvormers

Door samenwerking met partners maakt de ECTB zich sterk voor kennisdeling en kennisontwikkeling. Met voorlichtingsactiviteiten vergroot zij de bewustwording van toepassing van duurzame energie.

De belangrijkste activiteit van de EnergieCoöperatie Ten Boer op Woldwijk is de exploitatie van 177 panelen op het dak van de kalverstal. De opening van het zonnedak was in september 2018.

De ECTB wil in de toekomst graag (met de andere leden van de coöperatie) werken aan nieuwe doelen op Woldwijk. Te denken valt aan een windmolen of meer zonnepanelen.
De plannen zijn nog niet erg concreet; de ECTB is ook erg druk met de plannen voor het zonnepark Fledderbosch bij Garmerwolde.

Daarnaast geeft de ECTB veel voorlichting op het gebied van duurzame energie, soms binnen Woldwijk, maar vooral in Ten Post, Woltersum en Ten Boer. Ze brengen hun kennis bijvoorbeeld in bij het verduurzamen van buurten waar de huizen versterkt moeten worden.

De website van de ECTB is www.ectb.nl