Masterscriptie Nancy Smeets over Tiny House gemeenschappen

In het afgelopen jaar hebben verschillende betrokkenen bij Woldwijk, voornamelijk bewoners van Landjegoed, een bijdrage geleverd aan de masterthesis van Nancy Smeets, student aan de Universiteit van Maastricht. Nancy is inmiddels afgestudeerd en we publiceren graag haar masterscriptie op onze website.
De onderzoeksvraag was: hoe kunnen tiny housegemeenschappen bijdragen aan duurzaamheid. Eén van de conclusies is dat tinyhousebewoners hun consumptiepatroon aanpassen, zich meer bewust zijn van milieu- en duurzaamheidsproblemen, deel-economieën opzetten en in het algemeen overgaan op een eenvoudiger levensstijl. En daarbij ook nog gelukkiger worden.
Lees zelf nog meer over de bevindingen van Nancy in haar scriptie, er staan nog veel meer belangwekkende uitkomsten in. De scriptie is wel in het Engels.

Kinderactiviteiten op Tiny Houseveld

Op 17 en 26 juli werden er op het Tiny Houseveld activiteiten georganiseerd voor kinderen uit Ten Boer. Op de 17e waren dat spelletjes voor de kleinsten en op 26 juli werd in samenwerking met de scouting een waterestafette gehouden voor twee leeftijdsgroepen. De foto’s laten zien dat het heel geslaagde evenementen waren. Foto’s door Susanne Spoelman, Paula den Hoed en Rhaisa Hoving.

Studenten Hanzehogeschool onderzoeken tiny houses

Op 4 december meldde zich al vroeg, rond 9 uur, een groep van zes studenten van de Hanzehogeschool bij de Tiny Houses op Woldwijk. Ze studeren aan de School of Architecture and Built Environment (SABE) en hebben drie docenten bij zich.  Voor het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool doen ze onderzoek naar Lutje Westpark, het tinyhousesproject dat in Westpark in Groningen van start is gegaan. 

SABE-studenten
studenten van de Hanzehogeschool


Met Jan Does van 132co en Rox Menses en Gerard Ruiter van de Coöperatie TinyHouseWoldwijk willen ze graag praten over de ontwerpregels waaraan het bouwen van tiny houses zouden moeten en kunnen voldoen om een zekere kwaliteit te kunnen garanderen.
Ook is één van hun onderzoeksthema’s in hoeverre de woonvorm afwijkt van “gewone” woonsituaties en welke sociaal-economische vraagstukken ten grondslag liggen aan de vraag naar deze woonvorm.  Anders geformuleerd: waarom is er op dit moment zoveel belangstelling voor het wonen in Tiny Houses? Eén van de aspecten die in dit eerste gesprek al kwam bovendrijven is de klimaatproblematiek. Met Jan Does zullen de studenten in een reeks gesprekken deze vraagstukken verder onderzoeken.

Tiny House Nederland op bezoek

Gerard Ruiter geeft uitleg

Vrijdag 2 augustus kreeg de TinyHousegroep op Woldwijk bezoek van Marjolein Jonker en Monique van Orden van Tiny House  Nederland. 

Ze waren op “road trip”, zoals ze het zelf noemden, in Noord-Nederland en wilden drie tinyhouseprojecten bezoeken. ‘s Ochtends stond Woldwijk op het programma en ‘s middags waren Techum en Hurdegaryp aan de beurt.

Uiteraard waren Marjolein en Monique zeer geinteresseerd in de geschiedenis van Woldwijk en het reilen en zeilen van de tinyhousebewoners. Er was veel wederzijdse herkenning, bijvoorbeeld waar het gaat om de perikelen rond vergunningen of nutsvoorzieningen of over het zelf bouwen van een tiny house.  

Monique van Orden en Marjolein Jonker

Na een rondleiding, het bezichtigen van een paar tiny houses en een goed gesprek bij een kop thee bij het tiny house van Paula en Rox vertrokken de dames richting Leeuwarden. Mét de belofte om over ongeveer een jaar nog eens terug te komen om te bekijken hoe dan de stand van zaken is.

Voor wie meer wil lezen: Marjolein houdt een blog bij over haar tinyhouse-avonturen en Tiny House Nederland heeft een eigen website.

Gemeente Assen Bezoekt Woldwijk

Het tiny house van Rox en Paula wordt bezichtigd

Op vrijdag 1 februari jl. bracht een delegatie van de gemeente Assen een bezoek aan Woldwijk. Met name de Tiny House-locatie had hun belangstelling; de gemeente Assen overweegt ook een locatie in het buitengebied aan te wijzen of beschikbaar te stellen voor tiny houses. Graag wilden de bezoekers uit Assen van de betrokkenen bij Woldwijk weten hoe dat in Ten Boer allemaal geregeld is.
Na de ontvangst met koffie en koekjes op het gemeentehuis werden de sneeuwbuien getrotseerd en werden de tiny houses op Woldwijk bekeken. Rox Menses, initiatiefnemer van het eerste uur, vertelde over allerlei praktische zaken en natuurlijk kon zijn tiny house bekeken worden.
Na een kort bezoek aan de Wereldhuiskamer en een blik op de boerderij werd de warmte van Innersdijk opgezocht. Daar werden de laatste vragen beantwoord.

Rox Menses legt uit hoe de Tiny House-coöperatie tot stand gekomen is

Bezoek bewoners Emmerwolde en Boersterweg aan Woldwijk

Het Tiny House van Rox en Paula kan bekeken worden

Woensdag 18 juli bracht een groep van ruim 30 bewoners van Emmerwolde en de Boersterweg een bezoek aan Woldwijk. Coöperatie en gemeente proberen straat na straat en buurt na buurt op gezette tijden uit te nodigen om zo Woldwijk en de activiteiten bekender te maken.
De directe aanleiding om weer eens een bezoek te organiseren was deze keer de plaatsing van de eerste twee Tiny Houses. Na algemene inleidingen van coöperatievoorzitter Henk Kooistra, wethouder Annie Postma en reflectieteamvoorzitter Peter Boon was het bekijken van de Tiny Houses het hoogtepunt van de avond. Er werden veel vragen beantwoord en natuurlijk kon een kijkje genomen worden in één van de lutje hoeskes. De gezellige avond werd afgesloten met een kijkje in een yurt en daarna met een drankje en natuurlijk de inmiddels klassieke Woldwijkpizza’s.

1e Tiny House op z’n plek

Tiny Housse
Het Tiny House van Rox en Paula

Afgelopen week is het eerste Tiny House op z’n definitieve plek gezet. Rox en Paula, de initiatiefnemers van de Tiny Housegroep, zullen de bewoners van dit huisje op wielen worden.
De verwachting is dat de komende week het tweede Tiny House wordt geplaatst.
Verder hebben de TinyHousers zich georganiseerd in een eigen coöperatie en is de groep bezig met het aanleggen van infrastructuur, een dam, weggetjes, maar ook een helofytenfilter. Het helofytenfilter wordt een gezamenlijk project van de TinyHousgroep en het waterschap Noorderzijlvest.

Tiny House
Het Tiny House op z’n definitieve plek