Over Woldwijk

Woldwijk is een gebied voor anders wonen, werken en leven. Woldwijk wordt beheerd door een coöperatie met een aantal leden. Dat zijn drie woongebieden, Tiny House Woldwijk, StaatjeVrij en Landjegoed, de Energiecoöperatie Ten Boer en de twee agrariërs die het agrarisch deel pachten. Daarnaast staat op het terrein een boerderij uit de 19e eeuw, een gemeentelijk monument.

Het gebied dat in eigendom van de gemeente Groningen is, is ongeveer 39 hectare groot. Het gebied is in 2007 aangekocht door de gemeente Ten Boer, maar werd als gevolg van de financiële crisis en de daarop volgende woningbouwcrisis niet ontwikkeld als woningbouwlocatie. Daarom werd de grond verpacht voor agrarisch gebruik en een deel was en is in gebruik als tijdelijke locatie voor Innersdijk. Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Ten Boer wilde in 2014 graag bespreken welke andere mogelijkheden er waren voor het gebied.

Tegenwoordig wonen er op Woldwijk meer dan 50 volwassenen en meer dan 10 kinderen. Een levendige gemeenschap van zeer uiteenlopende mensen. Maar met één gedeeld verlangen: het ánders doen. Bewuster, zuiniger, rustiger, dichter bij de natuur, met minder spullen, meer samen. Dat gaat met vallen en opstaan en soms met kleine stappen. En het kost soms heel veel moeite. Maar in de loop van de jaren is een bloeiende gemeenschap ontstaan die een inspiratiebron wil zijn voor Ten Boer en de rest van de wereld.

De toekomst van Woldwijk is spannend. De feiten zijn duidelijk: het gebied en de boerderij worden tot 2037 gehuurd van de gemeente Groningen en de ontheffing om te mogen wonen in het gebied loopt tot 2028. Vorig jaar heeft de gemeente Groningen aangekondigd een deel van Woldwijk te willen gebruiken voor een tweede groep wisselwoningen en dat ze overweegt om ook permanent te gaan bouwen in het gebied. De plannen voor de wisselwoningen aan de Stadsweg zijn inmiddels duidelijk en concreet, de andere plannen nog niet. Wat dat op de korte en langere termijn voor Woldwijk betekent is ook nog niet duidelijk.

De coöperatie probeert zich op de toekomst voor te bereiden door in samenwerking met externe partners op de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied voor te bereiden. Voor het gebied is inmiddels een gebiedsvisie en een groenplan ontwikkeld. In overleg met gemeente en NCG zullen die visies ook betrokken worden bij de inrichting van het wisselwoninggebied.

In 2021 kondigde de NCG aan dat de versterking van de boerderij ging beginnen. Dat was reden om ook voor de boerderij serieus plannen te gaan maken. Op dit moment wordt samen met gemeente en NCG gekeken naar de mogelijkheden en de koppelkansen. De verwachting is dat eind 2022 de versterking van start gaat en dat de boerderij in 2023 wordt opgeleverd.

De woongebieden van Woldwijk zijn vrijwel gevuld. Op één kavel na, kavel 3, aan de Stadsweg. De voorzichtige plannen die er waren voor deze kavel zijn in de ijskast gezet, omdat de kavel voorlopig gebruikt wordt als opslagplaats voor de bouw van de wisselwoningen. Ook andere plannen voor het gebied, zoals een experiment met strokenteelt en een Paddock Paradise, een natuurlijke paardentrail, zijn stilgelegd, omdat niet duidelijk is waar kan worden geïnvesteerd.