Onderzoeken en scripties

In de afgelopen jaren zijn er diverse studenten geweest die een scriptie of onderzoek aan Woldwijk hebben gewijd. Daarnaast heeft de CV recentelijk opdracht gegeven aan Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool om de positie van Woldwijk in het dorp te onderzoeken. Het eerste onderzoek dat we in deze serie opgenomen hebben, is een onderzoek naar de waarde van de boerderij. Dit onderzoek dateert al uit 2010, dus nog ver voor de coöperatie het beheer over Woldwijk kreeg.

Hieronder de onderzoeken, de meest recente staat bovenaan.

Onderzoek van Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool naar de positie van Woldwijk in het dorp Ten Boer., afgerond in maart 2024.

Masterscriptie van Ruben Bleeker over de rol van ecodorpen in het verduurzamen van de samenleving. Deze scriptie is in het Engels en dateert uit 2023.

Masterscriptie van Thalita Siebert over de positie van ecodorpen, en dan vooral Woldwijk, in hun omgeving. De scriptie is in het Engels en dateert uit 2023.

Masterscriptie van Nancy Smeets uit 2023 over de kansen en uitdagingen van tiny house communities. Ook deze scriptie is in het Engels.

Masterscriptie van Sandra Knoop over organische ruimtelijke ontwikkelingen, specifiek over de casus Woldwijk. De scriptie is in het Engels, 2018

Bouwhistorische verkenning van de boerderij Dijkshorn door Claudia Versloot, in het kader van een Post HBO-opleiding aan de Universiteit Utrecht, 2010

Mark Sekuur van Noorderruimte overhandigt het onderzoek aan Nadine Spigt, voorzitter van de coöperatie Woldwijk