Lid worden

Wij zijn coöperatie Woldwijk en pakken de uitdagingen van de ‘nieuwe tijd’ op. Zo dragen wij met onze lokale projecten, al pionierend bij aan een gezonde en leefbare samenleving. En we worden aangemoedigd, want wij hebben de nationale status ‘proeftuin nieuwe omgevingswet’ gekregen.

Wat bieden wij?
Woldwijk biedt ruimte aan allerlei uiteenlopende initiatieven zoals duurzame manieren van leven, wonen, werken en bouwen, natuurinclusieve landbouw en voor projecten met een bijzondere sociaal-maatschappelijke inslag.

Woldwijk heeft plek voor uitdagende ideeën voor wet- en regelgeving, vernieuwend en inspelend op de vraagstukken van deze tijd. In nauwe samenwerking met de gemeente is er in onze proeftuin ruimte voor maatwerk en doen wij tegelijkertijd iets terug voor de lokale gemeenschap. Wij bieden betaalbare locaties met vrijere regelruimte en geven op deze wijze vernieuwende projecten een kans.

Wat vragen wij?
Jij bent natuurlijk enthousiast over je eigen vernieuwende idee en wil dit samen met ons realiseren. Je idee draagt bij aan de drie pijlers van de coöperatie (duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke meerwaarde en veilig/verantwoord) en je hebt een eigen startkapitaal of weet dit te organiseren. Je idee sluit idealiter aan bij óf versterkt bestaande activiteiten binnen de coöperatie.

Financiële referentiekader
Op Woldwijk zijn er twee soorten grondgebruik te onderscheiden met elk zijn eigen tarief. De gronden op Woldwijk zijn voor een periode van 20 jaar (vanaf 13 oktober 2017) in een coöperatie ondergebracht. Voor bouwen en woongrond geldt een periode van 10 jaar. De coöperatie spant zich in om dit ook naar 20 jaar te krijgen.

 1. Agrarisch grondgebruik

Op basis van regionale normen wordt de pacht vastgesteld. Een korting kan worden verstrekt op grond van een ecologische benadering en gebruikseigenschappen. De landelijk geformuleerde criteria voor agrarisch natuurbeheer (ANB) worden toegepast, waarbij afgesproken wordt wat de inhoud van ANB is (bijv. meerwaarde van het landschap waar de gemeenschap plezier aan beleeft: vogels, bloemen). Pachtprijs 2017 was €796 per ha per jaar.

2.Bouwen en wonen

Het referentiekader wordt ontleend aan de vergoeding voor een camperplek zonder infrastructuur. Kijkend naar de onderkant van de markt in Groningen  komt de coöperatie tot het standpunt dat €15.000 per ha per jaar (€1,5 per m2) een  billijke vergoeding is als norm. Afhankelijk van de functie en inbreng kan naar boven of beneden bijgesteld worden.

Voorbeeld: 10 plekken per ha geeft een standplaats van 1000 m2. De kosten hiervoor bedragen €1500 per jaar per plek oftewel €125 per maand. 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke en gewenste infrastructuur, mits goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en het Omgevingsteam.

Hoe verloopt de procedure tot lidmaatschap?
Via het onderstaande format Initiatiefbeschrijving (IB) kun je je idee indienen bij de coöperatie. Er zijn een aantal partijen die je IB beoordelen, waaronder:

 • De Algemene Ledenvergadering (AVL) – bestaande uit alle leden van de coöperatie.
 • Het Reflectieteam (RT) – een afvaardiging van bewoners uit Ten Boer die je plan op verschillende criteria toetsen, zie www.woldwijk.nl/reflectieteam voor meer info.
 • Het Omgevingsteam (OT) – een team bestaande uit verschillende specialisten en ambtenaren van de Gemeente Groningen die bepalen of je idee ‘vergund’ kan worden binnen de kaders van Woldwijk. Zij handhaven en toetsen met name op veiligheid en de juridische aspecten van je plan.

Wij streven er naar je IB te behandelen bij de eerstvolgende ALV die maandelijks plaats vindt.

Routing is als volgt:

 1. Invullen IB format, opsturen naar Coöperatieve Vereniging (CV).
 2. Behandeling in ledenvergadering, waarbij ook leden van RT aanwezig zijn.
 3. Standpuntbepaling ledenvergadering: wel of geen kans, mits …..
 4. Advies RT: wel of geen kans, mits ……
 5. Kennisgeving CV aan initiatiefnemer.
 6. Bij kans: nadere uitwerking met vertegenwoordiger van CV. Opstellen uitvoerige IB en Onderhuurovereenkomst (OHOK).
 7. Uiteindelijk: toetsing uitvoering door OT.
 8. Na toestemming: ondertekening IB en OHOK, toetreding als lid van de CV.

Hieronder zie je de hele procedure nog eens in een plaatje.

Het ingevulde format kun je emailen naar info@ woldwijk.nl. Ook wanneer je vragen hebt kun je daar terecht.

Dank!