Wijziging bestuurssamenstelling

Met ingang van 1 april j.l. is de bestuurssamenstelling van de CV Woldwijk gewijzigd. Henk Kooistra heeft zich als voorzitter en bestuurslid teruggetrokken. De twee overblijvende bestuursleden, Annemarieke Aarts en Jan Borkent,  nemen de honneurs waar totdat de leden een voltallig bestuur hebben gekozen. De verwachting is daar op de ledenvergadering van eind april een eerste stap in  te kunnen maken. 
Het streven is te komen tot een bestuur van maximaal 5 personen, waarbij volgens de reglementen de voorzitter van buiten de CV moet komen.

Vertrek Wout Brinkhuis, welkom Piet Pellenbarg

bestuur coöperatie
Scheidend voorzitter Wout Brinkhuis feliciteert zijn opvolger Piet Pellenbarg

Afgelopen maandag 30 januari nam op een gezamenlijk werkbijeenkomst van cooperatie, initiatiefnemers, reflectieteam en gemeente Wout Brinkhuis afscheid als bestuurslid van de cooperatie. Iets eerder dan zijn bedoeling was, maar wel op een “natuurlijk moment”, nl. na de overdracht van grond en boerderij van gemeente naar cooperatie. Vooral de grote tijdsinvestering die het bestuurslidmaatschap bleek te kosten was de reden er nu een punt achter te zetten.
Gelukkig was een opvolger snel gevonden: Piet Pellenbarg uit Zuidhorn, (voormalig) hoogleraar economische geografie aan de RUG werd op dezelfde avond welkom geheten als nieuwe voorzitter van de coöperatie.