Bezoek bewoners Emmerwolde en Boersterweg aan Woldwijk

Het Tiny House van Rox en Paula kan bekeken worden

Woensdag 18 juli bracht een groep van ruim 30 bewoners van Emmerwolde en de Boersterweg een bezoek aan Woldwijk. Coöperatie en gemeente proberen straat na straat en buurt na buurt op gezette tijden uit te nodigen om zo Woldwijk en de activiteiten bekender te maken.
De directe aanleiding om weer eens een bezoek te organiseren was deze keer de plaatsing van de eerste twee Tiny Houses. Na algemene inleidingen van coöperatievoorzitter Henk Kooistra, wethouder Annie Postma en reflectieteamvoorzitter Peter Boon was het bekijken van de Tiny Houses het hoogtepunt van de avond. Er werden veel vragen beantwoord en natuurlijk kon een kijkje genomen worden in één van de lutje hoeskes. De gezellige avond werd afgesloten met een kijkje in een yurt en daarna met een drankje en natuurlijk de inmiddels klassieke Woldwijkpizza’s.

Omgevingsteam presenteert tussenstand aan Reflectieteam

Homan en Blekkenhorst
Peter Homan, voorzitter van het Omgevingsteam en Gert Blekkenhorst van LexNova, adviseur van het OT

Zoals afgesproken gaf het Omgevingsteam een presentatie over zijn werkzaamheden en resultaten aan het Reflectieteam.  Afgelopen donderdag 29 juni was het zover. Het Omgevingsteam is op een haar na klaar met de vergunningaanvraag, een mooi moment voor een presentatie. Niet alleen het hele proces

Reflectieteam
Leden van het RT: Peter Boon, Vadan de Bruijn, Theo de Wit

zoals het doorlopen is met de initiatiefnemers kwam aan bod, ook was er ruimte voor vragen als: hoe ga je om met brandveiligheid in niet-reguliere huisvesting, hoe passen andere vergunningaanvragen, zoals een evenementen-of horecavergunning in dit systeem en hoe verhouden de coöperatie, het reflectieteam en het Omgevingsteam zich tot elkaar waar het gaat om het beoordelen van initiatieven.
Binnenkort volgen, ook op deze website, de concrete producten van het Omgevingsteam, wanneer de vergunningaanvraag helemaal klaar is.

De presentatie van het Omgevingsteam vindt u hier: prestatievergunning ten boer 10-5-2017

Familie Woldwijk?

“Wij zijn lid van de familie Woldwijk, maar er zijn ook aangelegenheden die alleen voor het reflectieteam zijn”. Vadan de Bruijn, lid van het reflectieteam Woldwijk, formuleerde treffend hoe hij de positie van deze klankbordgroep ziet: samen optrekken waar dat kan, kritisch waar dat moet. Dinsdag 28 februari overlegde het reflectieteam met het bestuur van de coöperatie over hun rol en positie, de beoordeling van de eerste echte initiatieven die er aan komt en de planning voor de rest van het jaar.

Reflectieteam weer bijeen

reflectieteam WoldwijkOp woensdag 11 mei jl. kwam het reflectieteam bij elkaar. Het was de eerste keer na de raadsvergadering in november 2015. Dat betekende dat er veel bijgepraat werd. Over de stand van zaken rond de initiatieven, de vorderingen rond het oprichten van de cooperatie, het besluitvormingsproces rond het AZC, de gesprekken met de provincie, potentiele bestuursleden en de planning voor de komende tijd.
De andere twee onderwerpen waren de rol en positie van het reflectieteam in de komende cooperatieve organisatie en de personele bezetting van het reflectieteam. De groep was van mening dat ze geen beslissingsbevoegdheid zouden moeten hebben, maar willen wel graag serieus genomen worden in hun adviserende rol. Aan de medewerkers van 132.co en gemeente  de opdracht om dit goed in de verschillende contracten en overeenkomsten op te nemen.
De komende tijd zal ook gezocht worden naar uitbreiding van de groep met een aantal leden met een specifiek profiel om een zo breed mogelijke groep met zoveel mogelijk draagvlak in de Tenboerster samenleving te krijgen.

Derde bijeenkomst reflectieteam

plaatjebeheerOp donderdag 1 oktober vond de derde bijeenkomst plaats van het reflectieteam. Deze keer werd van gedachten gewisseld over de beheervorm voor Woldwijk en de mogelijke positie van het reflectieteam daarin.
De belangrijkste discussiepunten waren: is een cooperatie de beste vorm of zijn er nog andere organisatievormen te bedenken die hetzelfde resultaat bereiken? Een andere vraag was wie er lid kunnen worden van de cooperatie, kunnen naast initiatiefnemers ook bv inwoners van de gemeente lid worden en hoe geef je dat vorm, welk voordeel heeft dat voor inwoners, kortom: waarom zou je dat willen.
Tot slot werd uitgebreid gesproken over een positie van het reflectieteam in de cooperatie. Welke rol en positie heeft de groep dan, hoe ziet de bezetting eruit?
De resultaten van de discussie zullen weer worden meegenomen in de definitieve vormgeving van de beheervorm.

Bekijk de presentatie die donderdagavond gebruikt is voor de discussie.

Tweede bijeenkomst reflectieteam

criteria reflectiegroep
Op 10 september is de reflectiegroep voor de tweede keer bijeengeweest. Deze keer werden de echte initiatieven beoordeeld aan de hand van de criteria die in de eerste bijeenkomst waren opgesteld. De criteria betreffen o.a. de ruimtelijke inpassing van initiatieven, de openbare toegankelijkheid van het terrein en de boerderij, de financiele versus de maatschappelijke opbrengst, eventueel te verwachten overlast van initiatieven etc.reflectiegroep1ebijeenkomst
De bevindingen van de groep zijn doorgegeven aan de plannenmakers, zodat ze hun initiatieven desgewenst nog kunnen aanpassen.

Eerste bijeenkomst reflectieteam

uitnodigingwebsitewoldwijkOm criteria te ontwikkelen om de initiatieven voor Woldwijk te beoordelen, om mee te beoordelen, om aan te vullen, om draagvlak te creeren, om initiatiefnemers in de goede richting te sturen…Om al deze redenen en nog meer is een reflectiegroep ingesteld van inwoners van de gemeente die als klankbord fungeren voor de wethouder en de medewerkers. De deelnemers zijn uitgenodigd omdat ze actieve inwoner van de gemeente zijn, of omwonende van Woldwijk of bv. een bepaalde groep inwoners kunnen vertegenwoordigen.
Op donderdag 20 augustus is de groep voor het eerst bij elkaar geweest. Na een korte presentatie en wat meer uitleg over de bedoeling van het reflectieteam is aan de hand van fictieve, maar realistische, voorbeelden gesproken over de mogelijke plannen voor Woldwijk. Uit het gesprek zijn criteria opgesteld waaraan de “echte” initiatieven getoetst kunnen worden.
De tweede bijeenkomst van de reflectiegroep is gepland voor 10 september. Over de resultaten van deze bijeenkomsten vindt u binnenkort ook meer informatie op de website.