Groen Lintje voor Woldwijk

Het is verkiezingstijd en dat merken we de afgelopen weken. Zaterdag 5 maart hield GroenLinks een dorpenfietstocht door de dorpen van de gemeente Groningen. Vanuit de vier windrichtingen fietsten GroenLinksers naar de Grote Markt. Ook vanaf het Koopmansplein in Ten Boer fietste een groepje via Thesinge en Garmerwolde naar het centrum van de stad. Maar eerst werd op het Koopmansplein een groen lintje uitgedeeld aan Woldwijk. Eerdere winnaars zijn Operatie Steenbreek, Tuin in de Stad en zonnepanelenprofessor Van Hummelen. Namens Woldwijk nam penningmeester Jan Borkent een oorkonde en een restaurantbon in ontvangst na een toespraakje van lijsttrekker Mirjam Wijnja.

Verlate nieuwjaarsborrel

Op vrijdag 25 februari vierden we aan het eind van de middag toch nog maar het nieuwe jaar. Met een borrel, een aantal presentaties, het afscheid van projectondersteuner Jeanine en een afsluitende maaltijd werd het een gezellige en informatieve middag.

Nieuwe initiatieven welkom op Woldwijk

De wereldhuiskamer in aanbouw

Wij zijn coöperatie Woldwijk en pakken de uitdagingen van de ‘nieuwe tijd’ op. Zo dragen wij met onze lokale projecten, al pionierend bij aan een gezonde en leefbare samenleving. En we worden aangemoedigd, want wij hebben de nationale status ‘proeftuin nieuwe omgevingswet’ gekregen.

Woldwijk biedt ruimte aan allerlei uiteenlopende initiatieven zoals duurzame manieren van leven, wonen, werken en bouwen, natuurinclusieve landbouw en voor projecten met een bijzondere sociaal-maatschappelijke inslag.

In nauwe samenwerking met de gemeente is er in onze proeftuin ruimte voor maatwerk en doen wij tegelijkertijd iets terug voor de lokale gemeenschap. Wij bieden betaalbare locaties met vrijere regelruimte en geven op deze wijze vernieuwende projecten een kans.

Het zonnedak van de ECTB
Het zonnedak van de Energiecoöperatie Ten Boer

Wil jij weten of jouw idee of initiatief past bij Woldwijk en wat je moet doen om meer te weten te komen? Kijk dan op de speciale pagina daarvoor op deze website: https://www.woldwijk.nl/lid-worden/

Gemeente Assen Bezoekt Woldwijk

Het tiny house van Rox en Paula wordt bezichtigd

Op vrijdag 1 februari jl. bracht een delegatie van de gemeente Assen een bezoek aan Woldwijk. Met name de Tiny House-locatie had hun belangstelling; de gemeente Assen overweegt ook een locatie in het buitengebied aan te wijzen of beschikbaar te stellen voor tiny houses. Graag wilden de bezoekers uit Assen van de betrokkenen bij Woldwijk weten hoe dat in Ten Boer allemaal geregeld is.
Na de ontvangst met koffie en koekjes op het gemeentehuis werden de sneeuwbuien getrotseerd en werden de tiny houses op Woldwijk bekeken. Rox Menses, initiatiefnemer van het eerste uur, vertelde over allerlei praktische zaken en natuurlijk kon zijn tiny house bekeken worden.
Na een kort bezoek aan de Wereldhuiskamer en een blik op de boerderij werd de warmte van Innersdijk opgezocht. Daar werden de laatste vragen beantwoord.

Rox Menses legt uit hoe de Tiny House-coöperatie tot stand gekomen is

Coöperatie Woldwijk schrijft eerste leden in

Vanmiddag had toevalligerwijs de ECTB de eer om het eerste echte lid van de coöperatie te zijn. Vanavond volgden nog drie anderen: Rox en Paula met hun Tiny Housesproject, Carex, die in en om de boerderij de scepter gaat zwaaien en natuurlijk de boeren Langereis en Kooistra die een groot deel van het gebied met “agrarische initiatieven” vullen en met de ECTB al vanaf het begin betrokken zijn bij Woldwijk.

Na de feestelijke ondertekening van de overeenkomsten werd na een korte pauze de eerste echte ledenvergadering van de coöperatie Woldwijk gehouden. Op de agenda: de meerjarenbegroting en de mogelijke wisselwoningen op het grondgebied van Woldwijk.

Vertrek Wout Brinkhuis, welkom Piet Pellenbarg

bestuur coöperatie
Scheidend voorzitter Wout Brinkhuis feliciteert zijn opvolger Piet Pellenbarg

Afgelopen maandag 30 januari nam op een gezamenlijk werkbijeenkomst van cooperatie, initiatiefnemers, reflectieteam en gemeente Wout Brinkhuis afscheid als bestuurslid van de cooperatie. Iets eerder dan zijn bedoeling was, maar wel op een “natuurlijk moment”, nl. na de overdracht van grond en boerderij van gemeente naar cooperatie. Vooral de grote tijdsinvestering die het bestuurslidmaatschap bleek te kosten was de reden er nu een punt achter te zetten.
Gelukkig was een opvolger snel gevonden: Piet Pellenbarg uit Zuidhorn, (voormalig) hoogleraar economische geografie aan de RUG werd op dezelfde avond welkom geheten als nieuwe voorzitter van de coöperatie.

Woldwijk na vakantie weer uit de startblokken

vergaderen bij De BiotoopDe cooperatie en alle betrokkenen daarbij hebben hun vakantie achter de rug en de zomer lijkt nu toch definitief voorbij. Inmiddels wordt er ook weer druk gewerkt aan alle onderwerpen rond de cooperatie Woldwijk. Dan gaat het om de huur-en samenwerkingsovereenkomst, de afspraken tussen bestuur van de cooperatie en het reflectieteam, het bespreken van nieuwe initiatieven, het in kaart brengen van de (onderhouds)situatie van de boerderij, sessies met de provincie over de ruimtelijke inrichting en nog veel meer. Er is vreselijk veel te doen en er wordt ook heel veel gedaan, veelal nog steeds achter de schermen.

De komende tijd hopen we de gesprekken met de provincie te laten landen in een intentie-overeenkomst, de besluitvorming over de overdracht van grond en boerderij in oktober af te ronden, snel een aantal nieuwe initiatieven te kunnen presenteren en ook weer publicitair wat meer aan de weg te timmeren.

Op de foto: initiatiefnemers en bestuur overleggen op 8 september in De Biotoop in Haren.

 

 

Oprichtingsakte coöperatie Woldwijk getekend

notaris3Donderdag 21 juli was een memorabele dag in de geschiedenis van Woldwijk; de oprichtingsakte met de statuten van de coöperatie Woldwijk werd getekend door de bestuursleden Wout Brinkhuis en Ruud van der Kraats.
Daarmee is de eerste officiele stap gezet in het proces van de overdracht van de grond en het vastgoed. De komende maanden worden de huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst opgesteld.notaris1
Nu de coöperatie is opgericht kunnen ook de eerste leden toetreden. Zij zullen met de coöperatie een zgn. prestatie-overeenkomst afsluiten.

132.co ondersteunt cooperatie Woldwijk

overleg bij InnersdijkSinds maart 2015 spelen de leden van 132.co een ondersteunende rol bij het “project Woldwijk”.  Tot voor kort deden ze dat zonder dat daar een vergoeding tegenover stond, maar door de bijdrage van de Regio Groningen Assen is de gemeente in staat met ingang van 1 januari jl. wel een vergoeding te betalen.

Onderdeel van de ondersteuning die door 132.co wordt geboden is het “spreekuur” voor initiatiefnemers en anderen dat wekelijks op woensdag in de brasserie van Innersdijk wordt gehouden.
Op een plek ìn Woldwijk heeft iedereen die iets wil bespreken, overleggen of onder de aandacht te  brengen de mogelijkheid dat te doen.  Wil je langskomen om iets te bespreken? Dat kan spontaan, maar je kunt ook even een mailtje sturen naar Peter Kiers of Jan Does (info@peterkiers.com of jandoes@132co.nl) of naar info@www.woldwijk.nl