Raadscommissie bijgepraat over stand van zaken

Op woensdag 8 juni jl. werd de raadscommissie in Ten Boer opnieuw bijgepraat over de stand van zaken rond Woldwijk. De actuele thema’s passeerden de revue: de stand van zaken rond de diverse initiatieven, het werven van de bestuursleden, de inpassing van het AZC, het opstellen van de statuten en de overeenkomsten met de gemeente en de huidige beelden bij de ruimtelijke inrichting van het gebied.

De hele presentatie is te bekijken op
preziwoldwijk8juniversie6juni16

Vleeskoeien, eerste zichtbare teken van het nieuwe Woldwijk

Koeien Adrian 2Koe en Jij is initiatiefnemer van de gebiedscooperatie Woldwijk.
Eén van de activiteiten van Koe&Jij op Woldwijk is het houden van vleeskoeien (Limousins).
Onlangs zijn de eerste koeien gearriveerd. Door dit project kunnen mensen beleven waar een lekker stuk puur rundvlees vandaan komt. Lokale voedselproductie in een gebied waar landbouw, duurzaamheid en het dorp samen komen! Interesse? Stuur een mailtje naar info@koeenjij.nl

Reflectieteam weer bijeen

reflectieteam WoldwijkOp woensdag 11 mei jl. kwam het reflectieteam bij elkaar. Het was de eerste keer na de raadsvergadering in november 2015. Dat betekende dat er veel bijgepraat werd. Over de stand van zaken rond de initiatieven, de vorderingen rond het oprichten van de cooperatie, het besluitvormingsproces rond het AZC, de gesprekken met de provincie, potentiele bestuursleden en de planning voor de komende tijd.
De andere twee onderwerpen waren de rol en positie van het reflectieteam in de komende cooperatieve organisatie en de personele bezetting van het reflectieteam. De groep was van mening dat ze geen beslissingsbevoegdheid zouden moeten hebben, maar willen wel graag serieus genomen worden in hun adviserende rol. Aan de medewerkers van 132.co en gemeente  de opdracht om dit goed in de verschillende contracten en overeenkomsten op te nemen.
De komende tijd zal ook gezocht worden naar uitbreiding van de groep met een aantal leden met een specifiek profiel om een zo breed mogelijke groep met zoveel mogelijk draagvlak in de Tenboerster samenleving te krijgen.

132.co ondersteunt cooperatie Woldwijk

overleg bij InnersdijkSinds maart 2015 spelen de leden van 132.co een ondersteunende rol bij het “project Woldwijk”.  Tot voor kort deden ze dat zonder dat daar een vergoeding tegenover stond, maar door de bijdrage van de Regio Groningen Assen is de gemeente in staat met ingang van 1 januari jl. wel een vergoeding te betalen.

Onderdeel van de ondersteuning die door 132.co wordt geboden is het “spreekuur” voor initiatiefnemers en anderen dat wekelijks op woensdag in de brasserie van Innersdijk wordt gehouden.
Op een plek ìn Woldwijk heeft iedereen die iets wil bespreken, overleggen of onder de aandacht te  brengen de mogelijkheid dat te doen.  Wil je langskomen om iets te bespreken? Dat kan spontaan, maar je kunt ook even een mailtje sturen naar Peter Kiers of Jan Does (info@peterkiers.com of jandoes@132co.nl) of naar info@www.woldwijk.nl

“Woldwijk” te gast bij de ledenvergadering van Dorpsbelangen

ALV DorpsbelangenDinsdag 19 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen  in Ten Boer plaats. “Woldwijk” was uitgenodigd om een presentatie te geven van de plannen voor Woldwijk.

Ondanks het late tijdstip waarop Jan Does aan de beurt was om zijn verhaal te vertellen, was er veel belangstelling voor het onderwerp. Er bleken nog redelijk wat van de ongeveer 30 aanwezigen onbekend met de plannen en Jan kreeg ruimschoots de gelegenheid om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De reacties waren positief en we gaan zeker verder in overleg met het bestuur van Dorpsbelangen hoe de Vereniging meer bij Woldwijk betrokken kan worden.

Inspiratiemiddag Regio Groningen-Assen

annergabijeenkomst2Woensdag 30  maart vond er in I.Turn.IT in de Oosterstraat in Groningen een inspiratiemiddag van de Regio Groningen-Assen plaats.
Uitgenodigd waren alle projecten die subsidie hebben gekregen in het kader van het programma Regionale en Innovatieve projecten.  Natuurlijk waren ook de gemeente Ten Boer en Woldwijk daarbij aanwezig. logorga
Onder aanvoering van dagvoorzitter Margriet Bolding  werden presentaties en pitches gehouden. Voor Woldwijk werd Anne Helbig geinterviewd. In een minuut of vier mocht hij vertellen wat “Woldwijk” is en wat de betekenis voor de regio kan zijn. Doel van de middag was elkaar te leren kennen en kennis en ervaringen uit te wisselen.  Dat is zeker gelukt; voor veel aanwezigen was het de eerste keer dat ze kennis konden maken met alle projecten die door de RGA zijn gesteund.

Contracten, afspraken, overeenkomsten

Koe&JijWoldwijk is even in een stille fase belandt. Tenminste, zo lijkt het naar buiten toe al een aantal weken. Er wordt hard gewerkt aan de contracten tussen de cooperatie in oprichting en de gemeente en tussen de cooperatie en de toekomstige leden. De cooperatie in oprichting probeert vanaf nu in principe elke week een “weekbrief” naar initiatiefnemers en andere direct betokkenen te sturen (inmiddels is in overleg met de  initiatiefenemers voor een andere manier van communicatie gekozen).
Henk Kooistra en Adrian Langereis nemen voorlopig het beheer van het hele gebied op zich, tot de andere initiatieven zo ver zijn dat ze zich kunnen vestigen.
Vooral op en rond de boerderij is veel activiteit en de verwachting is dat in week 7 het experiment rond biobased bouwen al kan starten.

De hele weekbrief is hier te lezen: JD 160205 week 5

Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht

De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink
De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink

Zo’n 45 genodigden vierden op maandag 11 januari in het dorpshuis in Ten Boer het begin van het nieuwe jaar en de start van een nieuwe fase voor het project Woldwijk.
Na het openingswoord door wethouder Annie Postma was het woord aan de initiatiefnemers en de medewerkers van 132.co. Jan Does van 132.co schetste kort het vervolg: tot 1 mei is er een soort overgangsfase en moet de cooperatie worden opgezet. Binnenkort wordt daar een plan van aanpak voor met de initiatiefnemers besproken.
Lees verder “Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht”