132.co ondersteunt cooperatie Woldwijk

overleg bij InnersdijkSinds maart 2015 spelen de leden van 132.co een ondersteunende rol bij het “project Woldwijk”.  Tot voor kort deden ze dat zonder dat daar een vergoeding tegenover stond, maar door de bijdrage van de Regio Groningen Assen is de gemeente in staat met ingang van 1 januari jl. wel een vergoeding te betalen.

Onderdeel van de ondersteuning die door 132.co wordt geboden is het “spreekuur” voor initiatiefnemers en anderen dat wekelijks op woensdag in de brasserie van Innersdijk wordt gehouden.
Op een plek ìn Woldwijk heeft iedereen die iets wil bespreken, overleggen of onder de aandacht te  brengen de mogelijkheid dat te doen.  Wil je langskomen om iets te bespreken? Dat kan spontaan, maar je kunt ook even een mailtje sturen naar Peter Kiers of Jan Does (info@peterkiers.com of jandoes@132co.nl) of naar info@woldwijk.nl

“Woldwijk” te gast bij de ledenvergadering van Dorpsbelangen

ALV DorpsbelangenDinsdag 19 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen  in Ten Boer plaats. “Woldwijk” was uitgenodigd om een presentatie te geven van de plannen voor Woldwijk.

Ondanks het late tijdstip waarop Jan Does aan de beurt was om zijn verhaal te vertellen, was er veel belangstelling voor het onderwerp. Er bleken nog redelijk wat van de ongeveer 30 aanwezigen onbekend met de plannen en Jan kreeg ruimschoots de gelegenheid om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De reacties waren positief en we gaan zeker verder in overleg met het bestuur van Dorpsbelangen hoe de Vereniging meer bij Woldwijk betrokken kan worden.

Inspiratiemiddag Regio Groningen-Assen

annergabijeenkomst2Woensdag 30  maart vond er in I.Turn.IT in de Oosterstraat in Groningen een inspiratiemiddag van de Regio Groningen-Assen plaats.
Uitgenodigd waren alle projecten die subsidie hebben gekregen in het kader van het programma Regionale en Innovatieve projecten.  Natuurlijk waren ook de gemeente Ten Boer en Woldwijk daarbij aanwezig. logorga
Onder aanvoering van dagvoorzitter Margriet Bolding  werden presentaties en pitches gehouden. Voor Woldwijk werd Anne Helbig geinterviewd. In een minuut of vier mocht hij vertellen wat “Woldwijk” is en wat de betekenis voor de regio kan zijn. Doel van de middag was elkaar te leren kennen en kennis en ervaringen uit te wisselen.  Dat is zeker gelukt; voor veel aanwezigen was het de eerste keer dat ze kennis konden maken met alle projecten die door de RGA zijn gesteund.

Contracten, afspraken, overeenkomsten

Koe&JijWoldwijk is even in een stille fase belandt. Tenminste, zo lijkt het naar buiten toe al een aantal weken. Er wordt hard gewerkt aan de contracten tussen de cooperatie in oprichting en de gemeente en tussen de cooperatie en de toekomstige leden. De cooperatie in oprichting probeert vanaf nu in principe elke week een “weekbrief” naar initiatiefnemers en andere direct betokkenen te sturen (inmiddels is in overleg met de  initiatiefenemers voor een andere manier van communicatie gekozen).
Henk Kooistra en Adrian Langereis nemen voorlopig het beheer van het hele gebied op zich, tot de andere initiatieven zo ver zijn dat ze zich kunnen vestigen.
Vooral op en rond de boerderij is veel activiteit en de verwachting is dat in week 7 het experiment rond biobased bouwen al kan starten.

De hele weekbrief is hier te lezen: JD 160205 week 5

Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht

De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink
De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink

Zo’n 45 genodigden vierden op maandag 11 januari in het dorpshuis in Ten Boer het begin van het nieuwe jaar en de start van een nieuwe fase voor het project Woldwijk.
Na het openingswoord door wethouder Annie Postma was het woord aan de initiatiefnemers en de medewerkers van 132.co. Jan Does van 132.co schetste kort het vervolg: tot 1 mei is er een soort overgangsfase en moet de cooperatie worden opgezet. Binnenkort wordt daar een plan van aanpak voor met de initiatiefnemers besproken.
“Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht” verder lezen

Raad stemt in met plan Woldwijk

Foto: Anita Pepping
Foto: Anita Pepping
Woensdagavond 25 november besprak de raad van Ten Boer het voorstel over Woldwijk (het voorstel met bijlagen is hier te lezen). Na een eerste ronde vragen en opmerkingen leek het nog spannend te worden. CDA en Algemeen Belang waren negatief, GroenLinks en ChristenUnie positief en de PvdA stelde nog een aantal vragen, maar leek ook positief. Uiteindelijk stemden GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en de
“Raad stemt in met plan Woldwijk” verder lezen

Raadsvergadering 25 november: voorstel Woldwijk wordt besproken

kaartjewoldwijkklein
In de vergadering van dinsdag 3 november heeft het college het raadsvoorstel over Woldwijk vastgesteld. Dat betekent dat het voorstel in de raadsvergadering van woensdag 25 november door de raad zal worden besproken. In het raadsvoorstel wordt kort beschreven hoe het afgelopen jaar verlopen is, wat de huidige stand van zaken is en wat er nog moet gebeuren. Voorgesteld wordt om verder medewerking te verlenen aan het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de (bijna) 40 hectare Woldwijk voor (duurzame) initiatieven.
In de uitgebreide bijlage wordt verder ingegaan op de verschillende initiatieven, het reflectieteam, de beheervorm, de financien en de maatschappelijke meerwaarde van het “project Woldwijk”.
Wanneer de raad akkoord gaat, dan begint het eigenlijk pas. Dan moeten zowel de initiatiefnemers als de gemeente aan de slag met het opzetten van de cooperatie en kan een begin gemaakt worden met het realiseren van de eerste initiatieven.
Een mooie opsteker daarbij is de 50.000 euro subsidie die de Regiovisie Groningen-Assen hiervoor heeft toegezegd!

Lees hier het raadsvoorstel over Woldwijk en klik hier voor de uitgebreide bijlage.

Derde bijeenkomst reflectieteam

plaatjebeheerOp donderdag 1 oktober vond de derde bijeenkomst plaats van het reflectieteam. Deze keer werd van gedachten gewisseld over de beheervorm voor Woldwijk en de mogelijke positie van het reflectieteam daarin.
De belangrijkste discussiepunten waren: is een cooperatie de beste vorm of zijn er nog andere organisatievormen te bedenken die hetzelfde resultaat bereiken? Een andere vraag was wie er lid kunnen worden van de cooperatie, kunnen naast initiatiefnemers ook bv inwoners van de gemeente lid worden en hoe geef je dat vorm, welk voordeel heeft dat voor inwoners, kortom: waarom zou je dat willen.
Tot slot werd uitgebreid gesproken over een positie van het reflectieteam in de cooperatie. Welke rol en positie heeft de groep dan, hoe ziet de bezetting eruit?
De resultaten van de discussie zullen weer worden meegenomen in de definitieve vormgeving van de beheervorm.

Bekijk de presentatie die donderdagavond gebruikt is voor de discussie.