Prestatievergunning feestelijk uitgereikt

Vanmiddag reikte de voorzitter van het Omgevingsteam, Peter Homan, symbolisch de prestatievergunning Woldwijk uit aan twee leden van de coöperatie. 

De prestatievergunning maakt het mogelijk om een aantal activiteiten onder één parapluvergunning te vatten, zodat niet een reeks kleine vergunninkjes hoeft te worden aangevraagd.  Het gaat dan met name om kleinschalige (bouw)activiteiten in een beperkt gebied, nl. rond de boerderij Woldwijk.
Het gaat dan bv. om het verder ontwikkelen van de zelfoogsttuin met een kas, een theehuisje e.d., het plaatsen van een aantal yurts en tiny houses, het aanleggen van een speeltuintje etc.

Horeca-of evenementenvergunningen vallen niet onder deze prestatievergunning.
De vergunning ligt nog ongeveer 6 weken ter inzage, zodat inwoners kennis kunnen nemen van de vergunning en eventueel bezwaar kunnen maken.

De prestatievergunning

Bijlage 1 – kaart

Bijlage 2 – gegevens vergunning

Beschikking kavel en zonering

Omgevingsteam presenteert tussenstand aan Reflectieteam

Homan en Blekkenhorst
Peter Homan, voorzitter van het Omgevingsteam en Gert Blekkenhorst van LexNova, adviseur van het OT

Zoals afgesproken gaf het Omgevingsteam een presentatie over zijn werkzaamheden en resultaten aan het Reflectieteam.  Afgelopen donderdag 29 juni was het zover. Het Omgevingsteam is op een haar na klaar met de vergunningaanvraag, een mooi moment voor een presentatie. Niet alleen het hele proces

Reflectieteam
Leden van het RT: Peter Boon, Vadan de Bruijn, Theo de Wit

zoals het doorlopen is met de initiatiefnemers kwam aan bod, ook was er ruimte voor vragen als: hoe ga je om met brandveiligheid in niet-reguliere huisvesting, hoe passen andere vergunningaanvragen, zoals een evenementen-of horecavergunning in dit systeem en hoe verhouden de coöperatie, het reflectieteam en het Omgevingsteam zich tot elkaar waar het gaat om het beoordelen van initiatieven.
Binnenkort volgen, ook op deze website, de concrete producten van het Omgevingsteam, wanneer de vergunningaanvraag helemaal klaar is.

De presentatie van het Omgevingsteam vindt u hier: prestatievergunning ten boer 10-5-2017

Omgevingsteam bezig met prestatievergunning

Omgevingsteam Woldwijk
Het Omgevingsteam in actie

In de tweede week van mei is het Omgevingsteam gestart met zijn werkzaamheden. Onder voorzitterschap van Peter Homan hebben inmiddels drie sessies met verschillende initiatiefnemers plaatsgevonden.
Het Omgevingsteam maakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers worden aangeleverd de vergunningaanvraag klaar voor een hele reeks aan activiteiten op en rond de boerderij Woldwijk.
Door een dergelijke overkoepelende vergunning kan maatwerk geleverd worden bij het verlenen van toestemming voor activiteiten met een beperkte impact en voor activiteiten waar het bouwbesluit moeite mee heeft.
Deze manier van werken is op 29 maart door de raad van Ten Boer goedgekeurd.
In het Omgevingsteam zijn deskundigen met verschillende achtergronden opgenomen: brandweer, toezichthouders en vergunningverleners van de gemeente Groningen, medewerkers van architectenbureau DAAD en een medewerker van adviesbureau Lexnova.

Omgevingsteam
Napraten na één van de bijeenkomsten

Op die manier wordt gegarandeerd dat met alle aspecten rekening gehouden wordt, net als bij een reguliere vergunningverlening.
De verwachting is dat eind juni de prestatievergunning aangevraagd en verleend kan worden. Daarna ligt de vergunning 6 weken ter inzage. Het Omgevingsteam zal daarna een rol spelen bij de handhaving van de vergunning.