Woldwijk en Toukomst

Toukomst is een project van het Nationaal Programma Groningen, waarbij inwoners van Groningen ideeën konden aanleveren voor de toekomst van Groningen. We hebben samen met anderen twee plannen ingediend bij Toukomst: Groningen werkt circulair; we maken het zelf wel. In dat plan wordt de provincie Groningen een plek waar afval geen rol meer speelt en we allemaal trots werken met lokale grondstoffen. Stemmen op dit plan kan via: https://www.toukomst.nl/projecten/circulair/

Een tweede plan waar we aan meegewerkt hebben is Zelfvoorzienende woongemeenschappen. Lees meer en stem via deze link: https://www.toukomst.nl/projecten/zelfvoorzienend/

Infomiddag nieuw woongebied Woldwijk op 29 augustus

ER ZIJN GEEN PLEKKEN MEER VOOR DE DEZE INFOMIDDAG. KIJK OP WWW.LANDJEGOED.NL VOOR MEER INFORMATIE OF MAIL NAAR INFO@LANDJEGOED.NL

Binnen de vergunning voor het woongebied rond de boerderij is nog ruimte voor tien ruime kavels mét inschrijfadres, de nodige voorzieningen en weids zicht. Samen een gemeenschap bouwen waar gewoond, geleefd en gewerkt kan worden. Dat is het idee van ’t Landjegoed, het nieuwste initiatief op Woldwijk (www.landjegoed.nl)

Tiny houses, woonwagens, een zelf ontworpen huis? Door de bijzondere vergunning is er binnen bepaalde kaders van alles mogelijk. Najaar 2020 gaan we van start en vanaf heden zijn we op zoek naar bewoners en bedrijfjes die het leuk vinden om op ’t Landjegoed te komen wonen en/of te werken.

Er zijn 8 kavels beschikbaar voor tiny houses of andere vormen van wonen. En 2 kavels voor bedrijvigheid. Denk aan een buurtwerkplaats, bed&breakfast, kinderdagverblijf of misschien wel een tof atelier? Er is ruimte genoeg.

Kom naar de infodag en geef je daar bij serieuze interesse op voor een kavel. Onder het motto beter een goeie buur dan een verre vriend wordt aan alle kandidaten gevraagd een geschreven motivatie op te sturen en volgt er een kennismakingsgesprek. Is er een klik? Dan kun jij je kavel uitzoeken en aan de slag!

Ook komen er veel gemeenschappelijke voorzieningen zoals wasmachines en e-bikes en je krijgt toegang tot de naastgelegen voor het plukken van je dagelijkse biologische groentes. Samen zorgen we voor een gezonde kleine ecologische voetafdruk.

Er is ruimte voor enkele kleinschalige bedrijven. Dit kan gecombineerd met wonen.

We verwachten van jou als bewoner een actieve inbreng in de opbouw van ’t Landjegoed. Er is een stichtingsbestuur dat veel zaken regelt, maar we verwachten een bijdrage van iedereen, je hebt per slot van rekening ook veel inspraak in hoe we zaken regelen. Nutsvoorzieningen en een deel van het groen zijn centraal aangelegd, zodat de kavel gebruiksklaar is om te wonen. Er is sowieso genoeg te doen, ook in de opbouw van gezamenlijke voorzieningen.

Wij willen in de loop van 2020 van start. De huurprijs voor kavel en voorzieningen zal rond de 400 euro liggen. Minimaal 1 en maximaal 7 jaar, wellicht ook langer (het gebied is voor in totaal 20 jaar verhuurd aan de coöperatie Woldwijk, maar de ontheffing van het bestemmingsplan om tijdelijk te mogen bouwen loopt nog zeven jaar. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag, maar zeven jaar is de termijn die we nu kunnen garanderen.

Ben je geïnteresseerd of weet jij mensen voor onze unieke woon/werkvorm, kom dan naar de open dag op 29 augustus van 15 tot 17 uur in Ten Boer. Adres volgt na aanmelding.

Het concept wordt verder uitgelegd, er is ruimte voor al je vragen en er is natuurlijk een rondleiding over het terrein.

(Let op: Wegens verwachte drukte vragen wij voor de open dag een kleine vergoeding van 5 euro per persoon. Hiermee kunnen we de kosten dekken. Wij zorgen voor een hapje en drankje.)

Voetpad bijna klaar

Het voetpad door Woldwijk is inmiddels mooi uitgehard en toegankelijk voor wandelaars. Er is een klaphekje geplaatst en een tijdelijk bordje om aan te geven dat het ècht een voetpad is en dat je er niet met de hond mag wandelen (om te voorkomen dat het vee ziek wordt). Er komen nog definitieve borden, o.a. met informatie over het gebied en ook de bloemenranden langs het pad worden nog ingezaaid.

Terugblik ledenbijeenkomst 3 juni

Op 3 juni vond er een (informele) ledenbijeenkomst plaats op Woldwijk. Het was lang geleden dat we elkaar allemaal tegelijk in levende lijve gezien hadden. In verband met de coronamaatregelen was nu het maximum aantal deelnemers gezet op 30 en natuurlijk werden ook de andere richtlijnen in acht genomen. Naast vertegenwoordigers van de bestaande initiatieven op Woldwijk waren er ook een aantal nieuwkomers. Het hoofddoel van de bijeenkomst was om mogelijke nieuwe initiatieven te bespreken. En om te kijken hoe dat ruimtelijk zou moeten worden ingepast. Veel initiatieven hebben een landbouwachtergrond en er wordt dan ook een vervolggesprek tussen deze initiatieven georganiseerd. Daarnaast is gesproken over de mogelijke invulling van één van de laatste plekken waar tijdelijk gebouwd mag worden, nl. het gebied naast de yurts en de wereldhuiskamer. Over een maand is de volgende ledenbijeenkomst, dan wordt verder gepraat en worden hopelijk ook al wat besluiten genomen.

Aanleg voetpad begint

Interview met bestuurslid Jan Borkent over de aanleg van het voetpad

Wie woensdag 6 mei op de Stadsweg vlak buiten Ten Boer fietst, loopt of rijdt kan ze bezig zien: de mannen en machines die een voetpad aanleggen door een deel van Woldwijk. Het is één van de compensaties die de coöperatie krijgt van Jan Snel/de NCG voor het gebruik van de grond voor de wisselwoningen. Het tracé loopt vanaf de Stadweg naar het TinyHouseterrein en dan naar de Wereldhuiskamer (het precieze tracé is te zien op het kaartje).
Het is een wandelpad en biedt inwoners van Ten Boer de mogelijkheid een nieuw ommetje te maken. Honden zijn op het pad niet toegestaan om weidevogels en schapen te beschermen en vooral ook om het gevaar van de neosporaparasiet tegen te gaan. De parasiet zorgt voor abortus bij drachtige koeien en kan ook via gras of kuil verspreid worden. Dus of er daadwerkelijk koeien in de wei lopen of niet: honden zijn ten alle tijde verboden.

Vleespakketten Koe & Jij te koop

Afgelopen jaren heeft de kudde Limousins van Adrian Langereis lopen grazen op weides bij de molens aan de zuid-westkant van het dorp en aan de noordkant op het terrein van Woldwijk. Dit voorjaar zal het grootste deel van de kudde terugkeren naar de weides, een paar koeien zijn inmiddels geslacht. In samenwerking met slagerij Koopmanshoekje biedt Langereis vleespakketten aan van zijn dieren. De Limousins zijn op een natuurlijke manier gegroeid waardoor er een smaakvol en verantwoord stukje rundvlees is ontstaan.

Het zijn vaste pakketten van 10 kilogram, ze bevatten o.a. de volgende onderdelen:
magere stooflappen, runderlappen, braadlappen, entrecote, schenkel, rundersaucijzen, soepvlees, mergpijp, biefstuk, rundergehakt en hacheevlees. De prijs voor een pakket is € 125,-.


Wanneer u geïnteresseerd bent in een pakket stuur dan een app naar 06-30288726 of mail naar info@koeenjij.nl met vermelding van u naam en adres.
Vanaf week 18 zullen de pakketten worden bezorgd. Wanneer u het pakket liever wilt afhalen bij slagerij Koopmanshoekje kunt u dat in de app of in de mail vermelden.
Wees er snel bij, de voorraad is beperkt. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt zullen later dit voorjaar nieuwe pakketten aangeboden worden.

Woldwijk op Toukomst

TOUKOMST is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Op de website van Toukomst staan allerlei projecten voor de toekomst van Groningen, ingediend door mensen en organisaties uit Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die met Toukomst opgehaald worden en alle gesprekken die gevoerd worden zijn bovendien de basis voor een Toukomstbeeld.
Uit alle honderden ideeën die zijn ingediend op de website worden door een commissie van inwoners uit het aardbevingsgebied de meest bijzondere en kansrijke geselecteerd. Sommige projecten krijgen een groot bedrag, andere een klein bedrag en sommige worden op een andere manier geholpen.
Woldwijk heeft inmiddels ook een plek gevonden op de website van Toukomst.