Plantjegoed op Landjegoed

Landjegoed is het nieuwste woonproject op Woldwijk. Veertien nieuwe kavels voor tiny houses, yurts of vergelijkbare woonvormen. Na twee geslaagde en drukke informatiemiddagen zijn alle kavels vergeven. De toekomstige bewoners zijn nu aan de slag met het inrichten van hun nieuwe woonomgeving. Er zijn onder andere bomen geplant. Een stuk of wat grotere langs de weg door het gebiedje. En daarnaast wilgen op sommige andere plekken. De Olle Bongerd in Wirdum had een aantal fruitbomen kado gedaan. Die staan nu in het gemeenschappelijke deel van het gebied.

Opening voetpad Woldwijk

Vrijdag 2 oktober heeft dorpswethouder Inge Jongman het voetpad door Woldwijk feestelijk geopend. Ze deed dat door de naam van het pad te onthullen: het Lutjehoeskespad. In verband met de coronamaatregelen was de opening in klein gezelschap.

Dorpswethouder Inge Jongman onthult de naam van het voetpad

Het pad was een langgekoesterde wens van de coöperatie en haar leden. Met de komst van de wisselwoningen deed zich de mogelijkheid voor in de onderhandelingen met de NCG ook het voetpad “binnen te slepen”.

Nadat het pad was aangelegd is er een bloemenrand ingezaaid. Ook komen er nog informatieborden over Woldwijk en het gebied waar het pad doorheen voert. Het loopt van de Stadsweg over het terrein van de tiny houses naar de Wereldhuiskamer. De naam Lutjehoeskespad verwijst naar het tiny houseterrein. De naam is gekozen na onder andere een Facebookwedstrijd. De leerlingen van groep 7 en 8 van gbs De Poort in Ten Boer mochten met hun stem de doorslag geven.

Dieren op Woldwijk

Op Woldwijk lopen allerlei dieren rond. Vorig jaar had Arjen op de tuin varkens en loopeenden. Dit jaar heeft hij bijzondere schapen, Saoy-schapen. Maar er lopen op Woldwijk ook kippen en sinds kort ook weer nieuwe varkentjes. Niet allemaal op de tuin, de kippen en varkentjes lopen meestal in de buurt van de Wereldhuiskamer. De laatste aanwinsten zijn paarden. Op het terrein van de tiny houses staan deze winter maar liefst vier paarden. Kom kijken, maar pas op het schrikdraad!

Soay-schapen
Kippen
Varkentje

Woldwijk en Toukomst

Toukomst is een project van het Nationaal Programma Groningen, waarbij inwoners van Groningen ideeën konden aanleveren voor de toekomst van Groningen. We hebben samen met anderen twee plannen ingediend bij Toukomst: Groningen werkt circulair; we maken het zelf wel. In dat plan wordt de provincie Groningen een plek waar afval geen rol meer speelt en we allemaal trots werken met lokale grondstoffen. Stemmen op dit plan kan via: https://www.toukomst.nl/projecten/circulair/

Een tweede plan waar we aan meegewerkt hebben is Zelfvoorzienende woongemeenschappen. Lees meer en stem via deze link: https://www.toukomst.nl/projecten/zelfvoorzienend/

Infomiddag nieuw woongebied Woldwijk op 29 augustus

ER ZIJN GEEN PLEKKEN MEER VOOR DE DEZE INFOMIDDAG. KIJK OP WWW.LANDJEGOED.NL VOOR MEER INFORMATIE OF MAIL NAAR INFO@LANDJEGOED.NL

Binnen de vergunning voor het woongebied rond de boerderij is nog ruimte voor tien ruime kavels mét inschrijfadres, de nodige voorzieningen en weids zicht. Samen een gemeenschap bouwen waar gewoond, geleefd en gewerkt kan worden. Dat is het idee van ’t Landjegoed, het nieuwste initiatief op Woldwijk (www.landjegoed.nl)

Tiny houses, woonwagens, een zelf ontworpen huis? Door de bijzondere vergunning is er binnen bepaalde kaders van alles mogelijk. Najaar 2020 gaan we van start en vanaf heden zijn we op zoek naar bewoners en bedrijfjes die het leuk vinden om op ’t Landjegoed te komen wonen en/of te werken.

Er zijn 8 kavels beschikbaar voor tiny houses of andere vormen van wonen. En 2 kavels voor bedrijvigheid. Denk aan een buurtwerkplaats, bed&breakfast, kinderdagverblijf of misschien wel een tof atelier? Er is ruimte genoeg.

Kom naar de infodag en geef je daar bij serieuze interesse op voor een kavel. Onder het motto beter een goeie buur dan een verre vriend wordt aan alle kandidaten gevraagd een geschreven motivatie op te sturen en volgt er een kennismakingsgesprek. Is er een klik? Dan kun jij je kavel uitzoeken en aan de slag!

Ook komen er veel gemeenschappelijke voorzieningen zoals wasmachines en e-bikes en je krijgt toegang tot de naastgelegen voor het plukken van je dagelijkse biologische groentes. Samen zorgen we voor een gezonde kleine ecologische voetafdruk.

Er is ruimte voor enkele kleinschalige bedrijven. Dit kan gecombineerd met wonen.

We verwachten van jou als bewoner een actieve inbreng in de opbouw van ’t Landjegoed. Er is een stichtingsbestuur dat veel zaken regelt, maar we verwachten een bijdrage van iedereen, je hebt per slot van rekening ook veel inspraak in hoe we zaken regelen. Nutsvoorzieningen en een deel van het groen zijn centraal aangelegd, zodat de kavel gebruiksklaar is om te wonen. Er is sowieso genoeg te doen, ook in de opbouw van gezamenlijke voorzieningen.

Wij willen in de loop van 2020 van start. De huurprijs voor kavel en voorzieningen zal rond de 400 euro liggen. Minimaal 1 en maximaal 7 jaar, wellicht ook langer (het gebied is voor in totaal 20 jaar verhuurd aan de coöperatie Woldwijk, maar de ontheffing van het bestemmingsplan om tijdelijk te mogen bouwen loopt nog zeven jaar. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag, maar zeven jaar is de termijn die we nu kunnen garanderen.

Ben je geïnteresseerd of weet jij mensen voor onze unieke woon/werkvorm, kom dan naar de open dag op 29 augustus van 15 tot 17 uur in Ten Boer. Adres volgt na aanmelding.

Het concept wordt verder uitgelegd, er is ruimte voor al je vragen en er is natuurlijk een rondleiding over het terrein.

(Let op: Wegens verwachte drukte vragen wij voor de open dag een kleine vergoeding van 5 euro per persoon. Hiermee kunnen we de kosten dekken. Wij zorgen voor een hapje en drankje.)

Voetpad bijna klaar

Het voetpad door Woldwijk is inmiddels mooi uitgehard en toegankelijk voor wandelaars. Er is een klaphekje geplaatst en een tijdelijk bordje om aan te geven dat het ècht een voetpad is en dat je er niet met de hond mag wandelen (om te voorkomen dat het vee ziek wordt). Er komen nog definitieve borden, o.a. met informatie over het gebied en ook de bloemenranden langs het pad worden nog ingezaaid.

Terugblik ledenbijeenkomst 3 juni

Op 3 juni vond er een (informele) ledenbijeenkomst plaats op Woldwijk. Het was lang geleden dat we elkaar allemaal tegelijk in levende lijve gezien hadden. In verband met de coronamaatregelen was nu het maximum aantal deelnemers gezet op 30 en natuurlijk werden ook de andere richtlijnen in acht genomen. Naast vertegenwoordigers van de bestaande initiatieven op Woldwijk waren er ook een aantal nieuwkomers. Het hoofddoel van de bijeenkomst was om mogelijke nieuwe initiatieven te bespreken. En om te kijken hoe dat ruimtelijk zou moeten worden ingepast. Veel initiatieven hebben een landbouwachtergrond en er wordt dan ook een vervolggesprek tussen deze initiatieven georganiseerd. Daarnaast is gesproken over de mogelijke invulling van één van de laatste plekken waar tijdelijk gebouwd mag worden, nl. het gebied naast de yurts en de wereldhuiskamer. Over een maand is de volgende ledenbijeenkomst, dan wordt verder gepraat en worden hopelijk ook al wat besluiten genomen.