Studenten Hanzehogeschool onderzoeken tiny houses

Op 4 december meldde zich al vroeg, rond 9 uur, een groep van zes studenten van de Hanzehogeschool bij de Tiny Houses op Woldwijk. Ze studeren aan de School of Architecture and Built Environment (SABE) en hebben drie docenten bij zich.  Voor het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool doen ze onderzoek naar Lutje Westpark, het tinyhousesproject dat in Westpark in Groningen van start is gegaan. 

SABE-studenten
studenten van de Hanzehogeschool


Met Jan Does van 132co en Rox Menses en Gerard Ruiter van de Coöperatie TinyHouseWoldwijk willen ze graag praten over de ontwerpregels waaraan het bouwen van tiny houses zouden moeten en kunnen voldoen om een zekere kwaliteit te kunnen garanderen.
Ook is één van hun onderzoeksthema’s in hoeverre de woonvorm afwijkt van “gewone” woonsituaties en welke sociaal-economische vraagstukken ten grondslag liggen aan de vraag naar deze woonvorm.  Anders geformuleerd: waarom is er op dit moment zoveel belangstelling voor het wonen in Tiny Houses? Eén van de aspecten die in dit eerste gesprek al kwam bovendrijven is de klimaatproblematiek. Met Jan Does zullen de studenten in een reeks gesprekken deze vraagstukken verder onderzoeken.

Geslaagd Let’s gro-bezoek

Tegen 10 uur op zaterdagmorgen 2 november rijdt Fije, chauffeur van Arriva Touring, zijn bus het Kwinkenplein op . Eén voor één, of soms in duo’s, verschijnen ook de deelnemers aan de bustocht naar Woldwijk. Vlak na tienen is het gezelschap rond de 30 mensen groot en compleet en manoeuvreert Fije de bus de binnenstad uit.

Melktap
De melktap van boer Bijman


Over de N360 bereiken we al snel het kruispunt bij de Boltbrug in Ten Boer. Bij boer Bijman aan de Washuisterweg halen we een paar liter melk om straks de pannenkoeken mee te maken (of eigenlijk: te “betalen”). Bijman zelf is ook in de buurt en biedt een kleine rondleiding over zijn bedrijf aan. Dat laat de groep zich geen twee keer zeggen en we krijgen een uitgebreide uitleg over het functioneren van het melkveebedrijf. Hier worden ook massaal de eerste foto’s gemaakt.
Na een klein half uur stappen we weer in de bus en koersen we richting Woltersum. Daar halen we een doosje eieren bij de eierkeet van boer Lalkens. Het is druk in Woltersum, de eieren vinden gretig aftrek en de bus moet tot aan Wittewierum rekening houden met deelnemers aan een georganiseerde wandeltocht.
Na Wittewierum rijden we via Ten Post terug richting Ten Boer. Bij Woldwijk parkeren we de bus achter Innersdijk en onze gasten kuieren richting Wereldhuiskamer. Opnieuw een fotomoment, het gebouw maakt ook van buiten al indruk.

“Geslaagd Let’s gro-bezoek” verder lezen

Nieuwe burgemeester op bezoek

Na verschillende bezoeken van dorpswethouder Inge Jongman en onlangs nog een hele batterij bestuurders van de RGA-stuurgroep c.s., was het vandaag opnieuw raak. De nieuwe burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, bracht een kennismakingsbezoek aan Ten Boer en hij kwam met een aantal van zijn medewerkers en leden van het gebiedsteam Ten Boer op de koffie in de Wereldhuiskamer.
Naast de CV Woldwijk konden daar ook een aantal andere organisaties uit Ten Boer zich kort presenteren, nl. de winkeliersvereniging Koopmansplein, de dorpscoöperatie Ten Boer, het dorpenoverleg (gezamenlijke verenigingen voor dorpsbelangen) en een vertegenwoordiging van de dorpshuizen.
Namens de coöperatie Woldwijk waren bestuurslid Jan Borkent, ondersteuner van 132co Jan Does en Sieger de Vries namens StaatjeVrij aanwezig.
De ontvangst in de wereldhuiskamer en op Woldwijk werd door de nieuwe burgemeester erg op prijs gesteld. 

 

Stuurgroep RGA vergadert op Woldwijk

stuurgroep RGA
Stuurgroep RGA in vergadering

De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen (RGA), het samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en een groot aantal gemeenten, vergaderde vanmorgen op locatie. Die locatie was de Wereldhuiskamer van Woldwijk. 
Woldwijk is één van de projecten die subsidie hebben gekregen van de RGA.  De stuurgroepleden, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van de betrokken overheden, wilden wel eens zien wat er met de subsidie is gerealiseerd. Woldwijk is het eerste project waar vergaderd werd, de  andere gesubsidieerde projecten volgen.
Natuurlijk was er ook de kans voor de coöperatieleden om zich te presenteren. Bestuursleden Henk Kooistra en Jan Borkent waren de eersten die iets vertelden over Woldwijk, daarna volgden Jan Does van 132co, Sieger de Vries van StaatjeVrij en Rox Menses van Tiny House Woldwijk.

Sieger vertelt over Staatje Vrij
Sieger de Vries van StaatjeVrij vertelt


En ook al werkte het weer niet mee, een groot aantal aanwezigen maakte ook van de gelegenheid gebruik om een rondje over het terrein te lopen . 

Contract wisselwoningen ondertekend

Ondertekening van het contract
Jan Borkent en Henk Kooistra ondertekenen in aanwezigheid van Johan Tamminga van het CVW

De bouw van de wisselwoningen aan de Boersterweg in Ten Boer is al ver gevorderd. Toch werden pas vanmorgen de handtekeningen gezet onder het contract tussen de coöperatie en bouwer Jan Snel.
Naast een huurbedrag voor de grond krijgt de CV in ruil voor het afstaan van de grond een tegemoetkoming voor de ontsluiting van het gebied Woldwijk, zodat de inwoners van Ten Boer meer gebruik van het gebied kunnen maken.

Wisselwoningen in aanbouw
De wisselwoningen in aanbouw aan de Boersterweg

De coöperatie gaat een voetpad door het gebied aanleggen, er worden informatieborden geplaatst, bloembermen ingezaaid en een vogelkijkhut gebouwd.

Tiny House Nederland op bezoek

Gerard Ruiter geeft uitleg

Vrijdag 2 augustus kreeg de TinyHousegroep op Woldwijk bezoek van Marjolein Jonker en Monique van Orden van Tiny House  Nederland. 

Ze waren op “road trip”, zoals ze het zelf noemden, in Noord-Nederland en wilden drie tinyhouseprojecten bezoeken. ’s Ochtends stond Woldwijk op het programma en ’s middags waren Techum en Hurdegaryp aan de beurt.

Uiteraard waren Marjolein en Monique zeer geinteresseerd in de geschiedenis van Woldwijk en het reilen en zeilen van de tinyhousebewoners. Er was veel wederzijdse herkenning, bijvoorbeeld waar het gaat om de perikelen rond vergunningen of nutsvoorzieningen of over het zelf bouwen van een tiny house.  

Monique van Orden en Marjolein Jonker

Na een rondleiding, het bezichtigen van een paar tiny houses en een goed gesprek bij een kop thee bij het tiny house van Paula en Rox vertrokken de dames richting Leeuwarden. Mét de belofte om over ongeveer een jaar nog eens terug te komen om te bekijken hoe dan de stand van zaken is.

Voor wie meer wil lezen: Marjolein houdt een blog bij over haar tinyhouse-avonturen en Tiny House Nederland heeft een eigen website.

Succesvolle open dag

De open dag van 6 juli kan gerust geslaagd genoemd worden. Een paar honderd mensen brachten verspreid over de dag een bezoekje. Al voor elf uur meldden de eerste bezoekers zich. Met een dipje rond de middag door een regenbui begon tegen 14 uur de stroom weer op gang te komen.
De zelfoogsttuin wekte veel bewondering, net als de  Wereldhuiskamer. Een kijkje nemen in een yurt of tiny house blijft populair.

Het “randprogramma” met pizza’s en pannenkoeken, met muziek van De Rijdende Popschool, een speurtocht, een oude tractor om op te spelen en op de foto te gaan, het verhoogde de feestvreugde en de sfeer.

Foto’s zijn te zien via deze link: https://www.flickr.com/photos/anniepostma/albums/72157709474152142
Een mooi artikel in de Noorderkrant staat hier:  https://noorderkrant.nl/artikel/1031450/woldwijk-maakt-indruk-tijdens-open-dag.html

Programma Open Dag

Op een enkel detail na is het programma van de Open Dag  van a.s. zaterdag 6 juli op Woldwijk rond.
Vanaf 11 uur is iedereen welkom en is het hele terrein toegankelijk.  Bij alle markante punten (Wereldhuiskamer, Tiny Houses,  Zelfoogsttuin en de Buitenpizza-oven) zijn bewoners en andere vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden  Ook steken we om 11 uur de pizza-oven aan, zodat rond 12 uur de eerste pizza’s klaar zijn.

Programma Open DagOm 12 uur is ook pony Zazou aanwezig om geknuffeld te worden en kunnen kinderen op de trekker van boer Henk op de foto.
Om half 1 begint het muziekprogramma van de Rijdende Popschool. Twee singer-songwriters en twee bandjes (waaronder I Took Your Name!) maken muziek bij het centrale punt bij de schuur en op het Tiny Houseveld.
Vanaf 12 uur tot ongeveer 4 uur kunnen kinderen zich laten schminken.
Voor de volwassenen  is er om 2 uur de eerste rondleiding. Om half 4 is er opnieuw een rondleiding.
Verder is er de hele dag door een speurtocht voor zowel kinderen als volwassenen en zijn er dus pizza’s en pannenkoeken en koffie/thee en ranja.
Kunst kijken kan achter op het Tiny Houseterrein, daar woont Jan Bouma, hij maakt beelden van oa brons en vertelt graag over zijn werk.

We zien je graag a.s. zaterdag!

Zaterdag 6 juli Open Dag

Het programma is nog niet helemaal rond, maar de datum wel! Zaterdag 6 juli is er een open dag op Woldwijk. We beginnen om 11 uur en om 17 uur sluiten we af.  Er zijn veel leuke activiteiten voor kinderen, maar ook hun ouders komen niets te kort. Er zijn rondleidingen over het terrein en u kunt alle vragen stellen over de huidige en toekomstige activiteiten die u wilt.  Hou deze website en onze Facebookpagina in de gaten voor nieuws over alle activiteiten.

Programma Open Dag
Het voorlopige programma

Workshop Mas con Menos maakt Woldwijk nog mooier

Kas
De kas in aanbouw

De afgelopen week werd er hard gewerkt rond de boerderij Dijkshorn op Woldwijk; Mas con Menos organiseerde een workshop en er werden weer heel wat mooie dingen gerealiseerd.
Natuurlijk ging er veel menskracht zitten in het afmaken van de wereldhuiskamer en naar het repareren van de rocketstove bij de boerderij, maar er was ook gelegenheid om een paar nieuwe zaken te realiseren. 

Kruidenspiraal
Kruidenspiraal


Ten behoeve van de tuin werd een kas gemaakt waar tuinman Arjen plantjes kan opkweken en een kruidenspiraal waar op een kleine oppervlakte meerdere microklimaatjes werden gemaakt om kruiden en bijenplanten te kweken.
Een prachtige aanwinst is de kinderspeelplek: schommels, klimattributen en een piratenboot!

De nieuwe speelplek
De nieuwe speelplek


Alles is te bekijken op de open dag van 6 juli (meer informatie volgt), maar iedereen kan natuurlijk ook “zo maar even” komen kijken.