Opening zonnedak van de ECTB

Het zonnedak van de ECTB
Het zonnedak van de ECTB

Bij de boerderij op Woldwijk in Ten Boer wordt vrijdag 7 september de productie van zonne-energie officieel in werking gesteld. De symbolische handeling hiervoor wordt rond 16.30 uur verricht door wethouder Annie Postma.

Sinds kort produceert de Energie Coöperatie Ten Boer voor haar deelnemers duurzame energie. Deze wordt geleverd aan het energiebedrijf Energie VanOns, de coöperatieve vereniging van de lokale energiecoöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Aanwezigen krijgen informatie over dit eerste energieproject, maar ook over het voornemen van de ECTB een tweede project te starten. Daarnaast praat de ECTB mee over de otnwikkeling van een groot zonnepark bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde.

Belangstellenden kunnen een rondleiding krijgen over het experimenteeergebied Woldwijk. Ontwikkelingen rond alternatief en duurzaam wonen en werken zijn te bezichtigen, onder andere in de vorm van aanwezige Tiny Houses en yurds. De net gebouwde wereldhuiskamer met muren van strobalen is een voorbeeld van een duurzame aanpak in de bouw.

De openingshandeling door wethouder Annie Postma. Voorzitter Hans Schraa van de ECTB kijkt toe.

Het adres waar de opening plaatsvindt is boerderij Woldwijk, Wolddijk 7 (achter Innersdijk) in Ten Boer. Een drankje en een hapje worden aangeboden.

Bouw Wereldhuiskamer begonnen

wereldhuiskamer
Het fundament voor de wereldhuiskamer wordt gelegd

Mas con Menos/Staatje Vrij is begonnen met de bouw van de Wereldhuiskamer, een ontmoetingsruimte voor de wereld en een inspiratiebron voor een eerlijke samenleving en gezonder bouwen.
Er kunnen lezingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten gehouden worden. Een keuken, een rocket stove en een houtfornuis met bakoven maken deel uit van wereldhuiskamer.
In twee workshops in augustus en september gaat Mas con Menos de wereldhuiskamer bouwen. Het fundament van gasbeton is onlangs aangebracht. Kijk voor meer info ook op de Facebookpagina van Mas con Menos:  https://www.facebook.com/maakmeermetminder/posts/1482133725254657

Onlangs was Expeditie Grunn van RTV-Noord op bezoek bij de Wereldhuiskamer. Kijk hier naar het interview met Jeroen (vanaf 6.10 ongeveer):

https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10250/Expeditie-Grunnen/aflevering/18662

Bezoek bewoners Emmerwolde en Boersterweg aan Woldwijk

Het Tiny House van Rox en Paula kan bekeken worden

Woensdag 18 juli bracht een groep van ruim 30 bewoners van Emmerwolde en de Boersterweg een bezoek aan Woldwijk. Coöperatie en gemeente proberen straat na straat en buurt na buurt op gezette tijden uit te nodigen om zo Woldwijk en de activiteiten bekender te maken.
De directe aanleiding om weer eens een bezoek te organiseren was deze keer de plaatsing van de eerste twee Tiny Houses. Na algemene inleidingen van coöperatievoorzitter Henk Kooistra, wethouder Annie Postma en reflectieteamvoorzitter Peter Boon was het bekijken van de Tiny Houses het hoogtepunt van de avond. Er werden veel vragen beantwoord en natuurlijk kon een kijkje genomen worden in één van de lutje hoeskes. De gezellige avond werd afgesloten met een kijkje in een yurt en daarna met een drankje en natuurlijk de inmiddels klassieke Woldwijkpizza’s.

1e Tiny House op z’n plek

Tiny Housse
Het Tiny House van Rox en Paula

Afgelopen week is het eerste Tiny House op z’n definitieve plek gezet. Rox en Paula, de initiatiefnemers van de Tiny Housegroep, zullen de bewoners van dit huisje op wielen worden.
De verwachting is dat de komende week het tweede Tiny House wordt geplaatst.
Verder hebben de TinyHousers zich georganiseerd in een eigen coöperatie en is de groep bezig met het aanleggen van infrastructuur, een dam, weggetjes, maar ook een helofytenfilter. Het helofytenfilter wordt een gezamenlijk project van de TinyHousgroep en het waterschap Noorderzijlvest.

Tiny House
Het Tiny House op z’n definitieve plek

Tiny Housegroep legt infrastructuur aan

De grond voor de dam
De grond voor de dam

Aanstaande woensdag, 27 juni, begint de Tiny House-groep met het aanleggen van de infrastructuur die het mogelijk maakt om de tiny houses op hun definitieve plek te zetten. Streefdatum daarvoor is nog steeds 1 juli.
De groep heeft zich inmiddels officieel georganiseerd in een coöperatie en kan zo op een professionele manier hun lidmaatschap van de CV Woldwijk waarmaken.  Onderdeel van de dam
Woensdag wordt een dam over een sloot aangelegd en een toegangsweg. Het materiaal hiervoor is al geleverd en om 10 uur ’s morgens gaan de werkzaamheden beginnen.
Wil je meehelpen? Je bent van harte welkom!

Energie Coöperatie Ten Boer ècht van start

De omvormers
De omvormers

Op 19 juni werd het startsein gegeven voor de productie van duurzame energie op Woldwijk. De geïnstalleerde 177 panelen leveren het komende jaar ruim 40.000 kWh.  15 deelnemers, particulieren en bedrijven,  uit de gemeente Ten Boer doen mee. De grootste deelnemer neemt 35 zonparticipaties af, de kleinste 2. Binnen het systeem PostCodeRoos profiteren ze allemaal van de teruggave energiebelasting, zo’n €0,12 per kWh in 2018. Het geschatte rendement op de investering van €99 per zonparticipatie bedraagt zo’n 7%.

De panelen
De panelen

De installatie werd gedaan door de vier gezamenlijke installateurs uit de gemeente Ten Boer. De Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB) streeft ernaar ondernemers uit de eigen gemeente zoveel mogelijk te laten profiteren van haar initiatieven. Voor en door de gemeenschap is het motto.

Inmiddels is er een groeiende wachtlijst van potentiële deelnemers. De ECTB is bezig na te gaan waar een geschikte locatie is om haar tweede project op zo kort mogelijke termijn te starten.

De teller
De teller

De nu zichtbare aanwezigheid van de ECTB in het gebied Woldwijk draagt bij aan de doelstellingen van de Coöperatieve Vereniging Woldwijk: duurzaamheid promoten en iets voor de gemeenschap betekenen.

Woldwijk presenteert project bij Proeftuin Omgevingswet

Jan Does houdt zijn presentatie
Jan Does houdt zijn presentatie

Op donderdag 14 juni togen Jan Does  (132co) en Peter Homan (voorzitter OT) naar Utrecht. Daar werd een uitwisselingdag gehouden van de Proeftuin Omgevingswet. Woldwijk is één van die proeftuinen en regelmatig worden bijeenkomsten in het land gehouden waar de verschillende deelnemende projecten informatie, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar en met diverse experts op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hoewel het gaat om en over initiatieven “van onderop” blijkt in de praktijk dat de meeste bezoekers van de bijeenkomsten vertegenwoordigers van overheden zijn.  Door de vertegenwoordigers van Woldwijk is dit in Utrecht aan de orde gesteld en is afgesproken een volgende keer meer gericht op de initiatieven te zullen uitnodigen.

Peter Homan aan het woord
Peter Homan aan het woord

Afgelopen donderdag vond de bijeenkomst in Utrecht  dus plaats. Woldwijk was gevraagd om een presentatie te geven, m.n. over hoe de huidige ruimtelijke regelgeving in Woldwijk is toegepast, welke alternatieven gevonden zijn (prestatievergunning en Omgevingsteam) en hoe de ervaringen daarmee zijn.
Dit leverde de vertegenwoordigers van Woldwijk de eretitel “de anarchisten van het noorden” op.
Iedereen die bezig is met de regelgeving op en rond Woldwijk weet dat dat een iets te enthousiaste kwalificatie is  🙂

De presentatie die Jan en Peter hielden vind je hier:
JD 180613 voordracht 1406

Opening tuinseizoen

Vanavond werd het tuinseizoen van de zelfoogsttuin Ten Boer feestelijk ingeluid met een hapje (pizza!) en een drankje. De teller staat op dit moment op ruim 20 leden voor de tuin. Verder is er veel belangstelling voor de strippenkaart van 10 oogstmomenten per seizoen.
Over een week of twee wordt de eerste oogst verwacht. Leden van de tuin krijgen wekelijks een mail met nieuws over de te oogsten groente en een recept.
Nog geen oogst dus vanavond, wel werden de nieuwe oogstgenoten rondgeleid over de tuin. 
Het komend seizoen wordt ook verder gewerkt aan de tuin: inmiddels zijn naast de boerderij fruitbomen van oude rassen gepland, er zal een kleine kas gebouwd worden en er is subsidie aangevraagd om een rolstoelvriendelijk pad mogelijk te maken, zodat ook de bewoners van Innersdijk meer kunnen genieten van de tuin.

De boerderij heeft een bezoekers-w.c.!

Er vinden steeds vaker en steeds meer evenementen en evenementjes plaats in de boerderij Woldwijk. Er is in het voorhuis van de boerderij een w.c., maar die is voor de bewoners en ook niet berekend op veel mensen.
Tot nu toe werd vaak een w.c. gehuurd, maar inmiddels is er een heuse unit geplaatst, die z’n eerste plek op het SuikerUnieterrein gehad heeft en nu het vaste bezoekerstoilet van Woldwijk wordt. Hij moet nog wat opgeknapt worden en er een beetje fraaier uit komen te zien, maar hij werkt in ieder geval en dat is het belangrijkste!

Inloopmiddag Dijkshorn

Afgelopen woensdag, 18 april, vond in de boerderij  Woldwijk een inloopbijeenkomst van de gemeente Ten Boer plaats. Het was speciaal voor de bewoners van Dijkshorn, de wijk tegenover Woldwijk.
Op diverse grote borden werden verschillende thema’s in de wijk gepresenteerd. Inwoners konden hun mening kwijt over het groen in de wijk en een nieuwe speelplek voor de allerkleinsten. Daarnaast was er informatie over de nog beschikbare kavels en een CPO-project van KUUB en over het nieuwe kindcentrum. Tot slot was er een medewerker verkeer die met de bezoekers in gesprek ging over het verkeer in de wijk.
En natuurlijk was er informatie over Woldwijk en was er een drankje en  pizza’s uit de oven van Mas con Menos.
Tel daarbij het prachtige weer en het kon niet veel beter. Veel Dijkshorners wisten dan ook de weg naar Woldwijk te vinden.

coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer