Aanleg voetpad begint

Interview met bestuurslid Jan Borkent over de aanleg van het voetpad

Wie woensdag 6 mei op de Stadsweg vlak buiten Ten Boer fietst, loopt of rijdt kan ze bezig zien: de mannen en machines die een voetpad aanleggen door een deel van Woldwijk. Het is één van de compensaties die de coöperatie krijgt van Jan Snel/de NCG voor het gebruik van de grond voor de wisselwoningen. Het tracé loopt vanaf de Stadweg naar het TinyHouseterrein en dan naar de Wereldhuiskamer (het precieze tracé is te zien op het kaartje).
Het is een wandelpad en biedt inwoners van Ten Boer de mogelijkheid een nieuw ommetje te maken. Honden zijn op het pad niet toegestaan om weidevogels en schapen te beschermen en vooral ook om het gevaar van de neosporaparasiet tegen te gaan. De parasiet zorgt voor abortus bij drachtige koeien en kan ook via gras of kuil verspreid worden. Dus of er daadwerkelijk koeien in de wei lopen of niet: honden zijn ten alle tijde verboden.

Vleespakketten Koe & Jij te koop

Afgelopen jaren heeft de kudde Limousins van Adrian Langereis lopen grazen op weides bij de molens aan de zuid-westkant van het dorp en aan de noordkant op het terrein van Woldwijk. Dit voorjaar zal het grootste deel van de kudde terugkeren naar de weides, een paar koeien zijn inmiddels geslacht. In samenwerking met slagerij Koopmanshoekje biedt Langereis vleespakketten aan van zijn dieren. De Limousins zijn op een natuurlijke manier gegroeid waardoor er een smaakvol en verantwoord stukje rundvlees is ontstaan.

Het zijn vaste pakketten van 10 kilogram, ze bevatten o.a. de volgende onderdelen:
magere stooflappen, runderlappen, braadlappen, entrecote, schenkel, rundersaucijzen, soepvlees, mergpijp, biefstuk, rundergehakt en hacheevlees. De prijs voor een pakket is € 125,-.


Wanneer u geïnteresseerd bent in een pakket stuur dan een app naar 06-30288726 of mail naar info@koeenjij.nl met vermelding van u naam en adres.
Vanaf week 18 zullen de pakketten worden bezorgd. Wanneer u het pakket liever wilt afhalen bij slagerij Koopmanshoekje kunt u dat in de app of in de mail vermelden.
Wees er snel bij, de voorraad is beperkt. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt zullen later dit voorjaar nieuwe pakketten aangeboden worden.

Woldwijk op Toukomst

TOUKOMST is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Op de website van Toukomst staan allerlei projecten voor de toekomst van Groningen, ingediend door mensen en organisaties uit Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die met Toukomst opgehaald worden en alle gesprekken die gevoerd worden zijn bovendien de basis voor een Toukomstbeeld.
Uit alle honderden ideeën die zijn ingediend op de website worden door een commissie van inwoners uit het aardbevingsgebied de meest bijzondere en kansrijke geselecteerd. Sommige projecten krijgen een groot bedrag, andere een klein bedrag en sommige worden op een andere manier geholpen.
Woldwijk heeft inmiddels ook een plek gevonden op de website van Toukomst.

 

 

Nieuwe website voor Tiny House Nederland

Tiny House Nederland heeft een nieuwe website. Op de site staat veel informatie over geslaagde Tiny Houseprojecten in heel Nederland. Tiny House Woldwijk is één van die projecten. De gemeente Groningen is met maar liefst twee projecten vertegenwoordigd: Woldwijk en Westpark.
Over elk project is ook kort de meest essentiële informatie opgenomen, zodat gemeenten, organisaties of individuele initiatiefnemers snel een beeld krijgen van de meest kenmerkende kanten van het project. Ook kunnen ze contact opnemen voor meer informatie om niet zelf het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.
Tiny House Nederland wil vooral een brugfunctie vervullen tussen gemeenten en initiatiefnemers.

Gezellige nieuwjaarsborrel

Woensdag 15 januari hield de CV Woldwijk een nieuwjaarsborrel. Iedereen uit Ten Boer en omstreken was van harte welkom. Een heel aantal inwoners gaf gehoor aan de uitnodiging. Samen met de direct betrokkenen bij Woldwijk maakte dat de wereldhuiskamer gezellig vol.

Er was quiche, glühwein, bier, olijfbrood en andere hapjes en drankjes en natuurlijk de onvermijdelijke toespraak van de voorzitter. Hij ging kort in op de totstandkoming van Woldwijk. Maar keek vooral ook even vooruit. Het tinyhouseveld zal komend jaar voor een groot deel afgebouwd zijn. Daarmee zal het er ook wat beter uit gaan zien. De tuin kende een goed jaar en tuinman Arjen heeft zin in het volgende seizoen. StaatjeVrij organiseert elke tweede zaterdag van de maand een eetcafé. En we verwachten dat dit jaar het voetpad door het gebied zal worden aangelegd. Dat zal gepaard gaan met het verder ontwikkelen van het plas-drasgebied, het inzaaien van bloemenbermen en de bouw van een vogelkijkhut.

Kortom: plannen genoeg en deze nieuwsjaarborrel was een gezellig begin van 2020 voor Woldwijk .

Kennismaking nieuwe leden omgevingsteam

Dinsdag 7 januari heeft de CV vier leden van het nieuwe Omgevingsteam (OT) ontvangen in de Wereldhuiskamer: Froukje Boutsma, Joop Manuhutu, Hans Goslinga en Kees Martena. Het OT is de gemeentelijke instantie die formeel toestemming verleent aan initiatieven die de leden van de CV ontplooien. Daarvoor toetst het OT initiatieven op constructieve- en brandveiligheid, op gezondheid en op ruimtelijke kwaliteit. De CV experimenteert met nieuwe vormen van bouwen, wonen en werken en worden grenzen verkend. Maar uiteindelijk moet het wel maatschappelijk verantwoord blijven. En aan de basiseisen van veiligheid en gezondheid voldoen. Daar waakt het gemeentelijk OT over. 

helofytenfilter omgevingsteam
Het OT bekijkt het helofytenfilter in aanbouw

Dat vergt wel iets van de gemeentelijke toetsers en handhavers. Wat er op Woldwijk gebeurt is niet alledaags. Maar tijdens de kennismaking bleek dat de leden van het OT – die doorgaans wel voor hetere vuren staan – het project Woldwijk open en met belangstelling tegemoet treden. Actief ook tips en trucs meegeven om te streven naar minder regels, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De CV greep de kennismakingsbijeenkomst aan om de door haar aangetrokken terreinmeester te introduceren: Gert Kattenberg. Hij zal namens de CV de ogen en oren van het OT zijn. En hij staat de CV-leden bij om binnen de regels van verleende toestemmingen te kunnen blijven opereren. 

omgevingsteam tiny house
Het omgevingsteam beoordeelt een tiny house in aanbouw

De CV en het OT stellen voor 2020 een agenda op voor een zes wekelijks bezoek aan Woldwijk. Om samen te leren van hoe het misschien ook anders kan bij het gunnen van bouwinitiatieven. Om samen ook de bouwstenen te ontwikkelen voor toekomstig ruimtelijk beleid en hoe dat ten uitvoer kan worden gebracht.

Studenten Hanzehogeschool onderzoeken tiny houses

Op 4 december meldde zich al vroeg, rond 9 uur, een groep van zes studenten van de Hanzehogeschool bij de Tiny Houses op Woldwijk. Ze studeren aan de School of Architecture and Built Environment (SABE) en hebben drie docenten bij zich.  Voor het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool doen ze onderzoek naar Lutje Westpark, het tinyhousesproject dat in Westpark in Groningen van start is gegaan. 

SABE-studenten
studenten van de Hanzehogeschool


Met Jan Does van 132co en Rox Menses en Gerard Ruiter van de Coöperatie TinyHouseWoldwijk willen ze graag praten over de ontwerpregels waaraan het bouwen van tiny houses zouden moeten en kunnen voldoen om een zekere kwaliteit te kunnen garanderen.
Ook is één van hun onderzoeksthema’s in hoeverre de woonvorm afwijkt van “gewone” woonsituaties en welke sociaal-economische vraagstukken ten grondslag liggen aan de vraag naar deze woonvorm.  Anders geformuleerd: waarom is er op dit moment zoveel belangstelling voor het wonen in Tiny Houses? Eén van de aspecten die in dit eerste gesprek al kwam bovendrijven is de klimaatproblematiek. Met Jan Does zullen de studenten in een reeks gesprekken deze vraagstukken verder onderzoeken.

Geslaagd Let’s gro-bezoek

Tegen 10 uur op zaterdagmorgen 2 november rijdt Fije, chauffeur van Arriva Touring, zijn bus het Kwinkenplein op . Eén voor één, of soms in duo’s, verschijnen ook de deelnemers aan de bustocht naar Woldwijk. Vlak na tienen is het gezelschap rond de 30 mensen groot en compleet en manoeuvreert Fije de bus de binnenstad uit.

Melktap
De melktap van boer Bijman


Over de N360 bereiken we al snel het kruispunt bij de Boltbrug in Ten Boer. Bij boer Bijman aan de Washuisterweg halen we een paar liter melk om straks de pannenkoeken mee te maken (of eigenlijk: te “betalen”). Bijman zelf is ook in de buurt en biedt een kleine rondleiding over zijn bedrijf aan. Dat laat de groep zich geen twee keer zeggen en we krijgen een uitgebreide uitleg over het functioneren van het melkveebedrijf. Hier worden ook massaal de eerste foto’s gemaakt.
Na een klein half uur stappen we weer in de bus en koersen we richting Woltersum. Daar halen we een doosje eieren bij de eierkeet van boer Lalkens. Het is druk in Woltersum, de eieren vinden gretig aftrek en de bus moet tot aan Wittewierum rekening houden met deelnemers aan een georganiseerde wandeltocht.
Na Wittewierum rijden we via Ten Post terug richting Ten Boer. Bij Woldwijk parkeren we de bus achter Innersdijk en onze gasten kuieren richting Wereldhuiskamer. Opnieuw een fotomoment, het gebouw maakt ook van buiten al indruk.

“Geslaagd Let’s gro-bezoek” verder lezen

Nieuwe burgemeester op bezoek

Na verschillende bezoeken van dorpswethouder Inge Jongman en onlangs nog een hele batterij bestuurders van de RGA-stuurgroep c.s., was het vandaag opnieuw raak. De nieuwe burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, bracht een kennismakingsbezoek aan Ten Boer en hij kwam met een aantal van zijn medewerkers en leden van het gebiedsteam Ten Boer op de koffie in de Wereldhuiskamer.
Naast de CV Woldwijk konden daar ook een aantal andere organisaties uit Ten Boer zich kort presenteren, nl. de winkeliersvereniging Koopmansplein, de dorpscoöperatie Ten Boer, het dorpenoverleg (gezamenlijke verenigingen voor dorpsbelangen) en een vertegenwoordiging van de dorpshuizen.
Namens de coöperatie Woldwijk waren bestuurslid Jan Borkent, ondersteuner van 132co Jan Does en Sieger de Vries namens StaatjeVrij aanwezig.
De ontvangst in de wereldhuiskamer en op Woldwijk werd door de nieuwe burgemeester erg op prijs gesteld.