Kennismaking nieuwe leden omgevingsteam

Dinsdag 7 januari heeft de CV vier leden van het nieuwe Omgevingsteam (OT) ontvangen in de Wereldhuiskamer: Froukje Boutsma, Joop Manuhutu, Hans Goslinga en Kees Martena. Het OT is de gemeentelijke instantie die formeel toestemming verleent aan initiatieven die de leden van de CV ontplooien. Daarvoor toetst het OT initiatieven op constructieve- en brandveiligheid, op gezondheid en op ruimtelijke kwaliteit. De CV experimenteert met nieuwe vormen van bouwen, wonen en werken en worden grenzen verkend. Maar uiteindelijk moet het wel maatschappelijk verantwoord blijven. En aan de basiseisen van veiligheid en gezondheid voldoen. Daar waakt het gemeentelijk OT over. 

helofytenfilter omgevingsteam
Het OT bekijkt het helofytenfilter in aanbouw

Dat vergt wel iets van de gemeentelijke toetsers en handhavers. Wat er op Woldwijk gebeurt is niet alledaags. Maar tijdens de kennismaking bleek dat de leden van het OT – die doorgaans wel voor hetere vuren staan – het project Woldwijk open en met belangstelling tegemoet treden. Actief ook tips en trucs meegeven om te streven naar minder regels, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De CV greep de kennismakingsbijeenkomst aan om de door haar aangetrokken terreinmeester te introduceren: Gert Kattenberg. Hij zal namens de CV de ogen en oren van het OT zijn. En hij staat de CV-leden bij om binnen de regels van verleende toestemmingen te kunnen blijven opereren. 

omgevingsteam tiny house
Het omgevingsteam beoordeelt een tiny house in aanbouw

De CV en het OT stellen voor 2020 een agenda op voor een zes wekelijks bezoek aan Woldwijk. Om samen te leren van hoe het misschien ook anders kan bij het gunnen van bouwinitiatieven. Om samen ook de bouwstenen te ontwikkelen voor toekomstig ruimtelijk beleid en hoe dat ten uitvoer kan worden gebracht.

Omgevingsteam presenteert tussenstand aan Reflectieteam

Homan en Blekkenhorst
Peter Homan, voorzitter van het Omgevingsteam en Gert Blekkenhorst van LexNova, adviseur van het OT

Zoals afgesproken gaf het Omgevingsteam een presentatie over zijn werkzaamheden en resultaten aan het Reflectieteam.  Afgelopen donderdag 29 juni was het zover. Het Omgevingsteam is op een haar na klaar met de vergunningaanvraag, een mooi moment voor een presentatie. Niet alleen het hele proces

Reflectieteam
Leden van het RT: Peter Boon, Vadan de Bruijn, Theo de Wit

zoals het doorlopen is met de initiatiefnemers kwam aan bod, ook was er ruimte voor vragen als: hoe ga je om met brandveiligheid in niet-reguliere huisvesting, hoe passen andere vergunningaanvragen, zoals een evenementen-of horecavergunning in dit systeem en hoe verhouden de coöperatie, het reflectieteam en het Omgevingsteam zich tot elkaar waar het gaat om het beoordelen van initiatieven.
Binnenkort volgen, ook op deze website, de concrete producten van het Omgevingsteam, wanneer de vergunningaanvraag helemaal klaar is.

De presentatie van het Omgevingsteam vindt u hier: prestatievergunning ten boer 10-5-2017

Omgevingsteam bezig met prestatievergunning

Omgevingsteam Woldwijk
Het Omgevingsteam in actie

In de tweede week van mei is het Omgevingsteam gestart met zijn werkzaamheden. Onder voorzitterschap van Peter Homan hebben inmiddels drie sessies met verschillende initiatiefnemers plaatsgevonden.
Het Omgevingsteam maakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers worden aangeleverd de vergunningaanvraag klaar voor een hele reeks aan activiteiten op en rond de boerderij Woldwijk.
Door een dergelijke overkoepelende vergunning kan maatwerk geleverd worden bij het verlenen van toestemming voor activiteiten met een beperkte impact en voor activiteiten waar het bouwbesluit moeite mee heeft.
Deze manier van werken is op 29 maart door de raad van Ten Boer goedgekeurd.
In het Omgevingsteam zijn deskundigen met verschillende achtergronden opgenomen: brandweer, toezichthouders en vergunningverleners van de gemeente Groningen, medewerkers van architectenbureau DAAD en een medewerker van adviesbureau Lexnova.

Omgevingsteam
Napraten na één van de bijeenkomsten

Op die manier wordt gegarandeerd dat met alle aspecten rekening gehouden wordt, net als bij een reguliere vergunningverlening.
De verwachting is dat eind juni de prestatievergunning aangevraagd en verleend kan worden. Daarna ligt de vergunning 6 weken ter inzage. Het Omgevingsteam zal daarna een rol spelen bij de handhaving van de vergunning.