Bestuursleden CV teruggetreden

Begin februari hebben de twee bestuursleden van de CV Woldwijk, Piet Pellenbarg en Ruud van der Kraats, in overleg met de leden van de CV hun functie neergelegd.
Op de meest recente ledenvergadering op 20 februari is besloten dat voorlopig Henk Kooistra, Jan Borkent en Adrian Langereis het bestuur van de coöperatie vormen.
Het bestuur heeft zijn aftreden op de volgende manier bekendgemaakt:

“Wij hebben als bestuur van de CV Woldwijk in goed overleg met de leden besloten per direct terug te treden. De keuze voor dit moment is ingegeven door de volgende overwegingen.

Het zittende bestuur beschouwt zichzelf als klaar met zijn opdracht. Aangetreden in 2016 als initieel bestuur was het onze belangrijkste taak de CV op de rails te zetten. In alle opzichten waarin wij daar-aan konden bijdragen is dat – soms moeizame – proces voltooid: de CV staat op haar benen. Alle nodige contracten met de gemeente en (op één na) met de initiatiefnemers zijn getekend en waar nodig zijn de vergunningen verleend. Daarmee is de juridische infrastructuur gelegd en onze taak voltooid.

Nu de CV er staat breekt een nieuwe fase aan waarin de focus zal liggen op de verdere uitwerking van de bestuursvorm en de werkorganisatie van de CV, zodat zij optimaal gereed is voor de ont-vangst van nieuwe initiatieven en voor de daarbij horende administratieve en operationele werkpro-cessen. Als aftredend bestuur laten wij met het oog daarop een ruwe projectopzet na waaraan volgens ons vooral de leden zelf inhoud en vorm moeten geven.

Voor ons is voorts een punt van overweging om nu terug te treden dat na de bij tijden turbulente oprichtingsfase in de aankomende relatief rustiger periode het besturen van de CV een geheel ander,  minder uitdagend en daarom voor ons persoonlijk minder aantrekkelijk karakter zal krijgen. Het beheren van de CV vergt naar onze opvatting ook een andere bestuursvorm en een andere bestuursstijl.

Wij danken allen met wie wij in de afgelopen periode productief hebben mogen samenwerken en wensen iedereen die op wat voor manier dan ook bij Woldwijk is of zal worden betrokken veel succes bij dit mooie, potentieel kansrijke en maatschappelijk zeer relevante project. Wij zullen de toekomstige ontwikkeling ervan met grote belangstelling blijven volgen.

Ten Boer, 9 februari 2018

w.g. Piet Pellenbarg en Ruud van der Kraats”

Vertel het je vrienden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.