Afsluiting werkbezoek CdK Paas op Woldwijk

werkbezoek Paas aan boerderij WoldwijkVrijdag 13 oktober bracht Commissaris van de Koning René Paas een bezoek aan Ten Boer. De afsluitende lunch was op de boerderij Woldwijk.  Door de gemeente en het bestuur van de CV werd iets verteld over Woldwijk. De provincie is indirect ook betrokken bij Woldwijk: al twee jaar vinden gesprekken plaats over de ruimtelijke inrichting van het gebied en daaraan gekoppeld aan het planologische regime dat daar bij zou kunnen horen. In december 2016, bij de overdracht van boerderij en grond aan de coöperatie, werd een intentieverklaring door provincie en gemeente getekend om experimenteren op Woldwijk mogelijk te maken, ook via de provinciale regels. medewerkers en bestuurders van provincie en gemeente
Binnenkort wordt de provinciale omgevingsverordening opnieuw vastgesteld en daarin is een deel van Woldwijk inderdaad uitgezonderd van de huidige agrarische bestemming.

Gedeputeerde en medewerkers provincie Groningen bezoeken Woldwijk

Op woensdag 24 mei bracht een deel van de afdeling Ruimte en Samenleving van de provincie Groningen met in hun gelederen gedeputeerde Fleur Gräper een werkbezoek aan Woldwijk.
In een presentatie gaf Jan Does, ondersteund door initiatiefnemers en Omgevingsteam, een korte schets van de stand van zaken. Daarna volgde een rondleiding over een deel van het terrein waarbij opnieuw een aantal initiatiefnemers de kans kreeg een toelichting op hun plannen te geven.