Eindrapport onderzoek Noorderruimte naar positie Woldwijk in het dorp Ten Boer.

De afgelopen maanden heeft Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool in opdracht van de coöperatie Woldwijk onderzoek gedaan naar de positie van Woldwijk in het dorp Ten Boer. Het eindrapport is nu klaar en kan hier gedownload worden. De uitkomst is grotendeels positief, maar natuurlijk zijn er ook kritische noten. De eerste twee exemplaren van het rapport zijn vanmorgen aangeboden aan de wethouders Van Niejenhuis en Jongman tijdens het jaarlijks overleg tussen het bestuur van de CV Woldwijk en het college van B&W van Groningen.

Mark Sekuur van Noorderruimte overhandigt het eindrapport aan voorzitter Nadine Spigt