Nieuwe informatieborden

Onlangs zijn bij alle woongebieden en bij de zelfoogsttuin nieuwe informatieborden geplaatst. Met dank aan het Loket Leefbaarheid, die een deel van de kosten voor zijn rekening nam. Op de borden wordt door middel van een tekening een overzicht gegeven van het gebied en er staat een QR-code op, waarmee meer informatie kan worden verkregen. De QR-code linkt door naar een pagina van deze website.

informatiebord Staatjevrij

Bomen en borden

Zaterdag 21 januari was een prachtige winterse dag: zon, nauwelijks wind en net boven nul. Een mooie dag om buiten te zijn. Een groep bewoners van Woldwijk maakte van de mooie dag gebruik om 450 jonge boompjes te planten. Ook werden er twee informatieborden geplaatst langs het wandelpad.