Energie-onderzoek Woldwijk afgerond

Vijf studenten Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool hebben de afgelopen maanden een onderzoek gedaan naar de beste manier voor de bewoners van Woldwijk om te komen tot een duurzame energievoorziening voor het hele bewoonde gebied. Gisteren presenteerden ze online hun bevindingen. Ze hebben natuurlijk onderzocht hoeveel energie er gebruikt wordt op dit moment, er is geinventariseerd wat de verschillende mogelijkheden zijn en de bewoners zijn geinterviewd en gevraagd naar hun voorkeuren en mening. Kosten en baten zijn onderzocht, maar ook juridische en sociale aspecten. Uiteindelijk was de conclusie dat al met al een gezamenlijk zonnepark (op een dak of op de grond) de beste oplossing lijkt. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de nieuwe postcoderoosregeling. Met rond de 170 panelen zou heel Woldwijk voorzien zijn van energie. De studenten onderzochten ook andere mogelijkheden zoals kleine windturbines en individuele zonnepanelen met accuopslag.


Over de resultaten van het onderzoek gaat de Energiecoöperatie Ten Boer, de opdrachtgever voor het onderzoek èn één van de leden van de coöperatie, in gesprek met de bewoners en de coöperatie. Dit onderzoek legt een goede basis voor dat gesprek. Of het daadwerkelijk resulteert in een zonneparkje, een tweede dak van de boerderij met zonnepanelen of dat toch een andere oplossing wordt gekozen, hangt onder andere van die gesprekken af.