Woldwijk nu

Actuele ontwikkelingen op en rond Woldwijk:

  • de versterking van de boerderij

De boerderij, een gemeentelijk monument, heeft veel achterstallig onderhoud, een asbestdak en aardbevingsschade. In afwachting van de versterking in het kader van de aardbevingsproblematiek is er de afgelopen jaren weinig gebeurd. Na de zomer van 2021 liet de NCG weten dat er begonnen werd met het voorbereiden van de versterking. Een werkgroep van de CV Woldwijk heeft plannen gemaakt voor de boerderij die betrokken worden bij de versterking. In het najaar van 2022 gaat de versterking van start.

  • de gemeentelijke plannen voor de wisselwoningen

Eind 2020 werd de CV Woldwijk benaderd door de gemeente Groningen met plannen voor woningbouw op Woldwijk. Het idee was om eerst wisselwoningen te bouwen en de infrastructuur te gebruiken voor permanente woningbouw. Het duurde even voor de plannen concreter werden en naar buiten kwamen. Inmiddels zijn de plannen voor de wisselwoningen duidelijk: er zijn informatiebijeenkomsten geweest en de vergunning is aangevraagd. Eerst wilde de gemeente Groningen grond van de coöperatie terugnemen om de wisselwoningen op te laten bouwen, maar inmiddels kan de CV zelf met de NCG onderhandelen, net als bij de wisselwoningen op het Boersterveld. De reden die de gemeente gaf om zelf de grond weer in beheer te willen hebben, was dat ze zo maximaal invloed konden uitoefenen op de invulling van het gebied. Dat was belangrijk, omdat de infrastructuur permanent zou worden. Inmiddels zijn de plannen voor permanente woningbouw wat minder concreet. De gemeente wil eerst een dorpsvisie voor Ten Boer maken.

  • de gebiedsvisie en het groenplan

In juni 2021 is een gebiedsvisie vastgesteld die in grote lijnen de invulling van het hele gebied vastlegt. In april 2022 is een groenplan vastgesteld dat concreter voorstellen doet over de inrichting van zowel de woongebieden als het agrarisch gebied. Er worden in het plan voorwaarden voor het beheer aangegeven en in een bijlage worden suggesties voor de groene inrichting van de gebieden gedaan waar de diverse besturen mee aan de slag moeten.