Voetpad

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie bij de infoborden die aan het begin en halverwege het voetpad, het Lutjehoeskespad, staan.

Op de twee borden wordt ingegaan op de bebouwing op Woldwijk, de geschiedenis van het gebied, duurzaamheidsaspecten, de flora en fauna en agrarisch natuurbeheer.

Het eerste infobord wordt geplaatst

Bebouwing op Woldwijk

Naast de “Hoeve Dijkshorn”, zoals de boerderij op Woldwijk officieel heet, bestaat de bebouwing op Woldwijk uit allerlei kleinere soorten woningen: tiny houses, pipowagen, yurts e.d.
Het tijdelijk zorgcentrum Innersdijk springt natuurlijk ook in het oog, maar is geen deel van Woldwijk, in die zin dat het niet wordt beheerd door de Coöperatie Woldwijk. Daarnaast staan er in het gebied Woldwijk op twee plaatsen wisselwoningen: aan de Boersterweg staan er 30 en aan de Stadsweg 50. Deze wisselwoningen staan wel op grond van Woldwijk, maar de grond is doorverhuurd aan Jan Snel/Daiwa Housing (Boersterweg) en de NCG (Stadsweg).

De wisselwoningen aan de Stadsweg in aanbouw

Het bewoonde gebied van Woldwijk bestaat uit drie woongebieden: StaatjeVrij, Landjegoed en Tiny House Woldwijk. Een aantal bewoners van StaatjeVrij waren de eerste nieuwe bewoners van Woldwijk. Hun yurts stonden in 2017 nog vlak bij de boerderij. Later zijn ze verder naar achteren geplaatst, zijn er yurts en pipowagens bij gekomen en is de Wereldhuiskamer, de gemeenschappelijke huiskamer, gebouwd.

De eerste bewoners van Tiny House Woldwijk arriveerden begin 2018 en langzamerhand is dat gebied (het stuk dat het dichtst bij de Stadsweg ligt) ook volgebouwd. Vol betekent 14 kavels met allerlei vormen van tiny houses.

Het allereerste tiny house wordt gebracht

Het nieuwste deel van Woldwijk is Landjegoed, ook daar 14 kavels die inmiddels allemaal bebouwd zijn. Ook hier vooral tiny houses, maar ook wat andere soorten bebouwing.

De woongebied verschillen op onderdelen van elkaar. Staatjevrij is een echt wooncollectief, zij doen heel veel dingen samen. De bewoners van Tiny House Woldwijk waren echte pioniers: allemaal een eigen kavel, maar verder moest alles nog geregeld worden: infrastructuur, manier van samenleven e.d. Bij Landjegoed was al wat meer geregeld voor de toekomstige bewoners. Zij hoefden zich niet meer zo druk te maken over de infrastructuur: het meeste was al geregeld. Ze hebben een aantal voorzieningen collectief: wasmachine, fietsen, maaimachine. En bij hun huur is een abonnement op de zelfoogsttuin inbegrepen.

De kas bij de zelfoogsttuin

Duurzaamheid op Woldwijk

Op verschillende manieren wordt op Woldwijk aandacht besteed aan duurzaamheid. Heel zichtbaar zijn de 75 zonnepanelen op het dak van één van de schuren van de boerderij. De zonnepanelen zijn eigendom van de Energiecoöperatie Ten Boer. Na de versterking van de boerderij wordt het aantal zonnepanelen mogelijk nog uitgebreid. Zo’n twee jaar geleden heeft een groep studenten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de bewoners van Woldwijk naar meer zelfvoorzienendheid op energiegebied.

Het zonnedak van de ECTB
Het zonnedak van de Energiecoöperatie Ten Boer

Ook heel zichtbaar is, dat de bewoners allemaal weinig (woon)ruimte gebruiken: ze hebben de beschikking over veel minder vierkante meters dan een gebruikelijke woning en hebben daarom ook veel minder spullen nodig. Veel bewoners zijn daarnaast vegetariër, hebben geen auto of proberen op andere manieren rekening te houden met hun milieubelasting. Een aansluiting op het gasnet is natuurlijk uit den boze. Sommige bewoners proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, er zijn bijenkasten, er wordt brood gebakken, groente geteeld en ga zo maar door. Veel van de huisjes zijn zelfgebouwd van tweedehands materialen.

Tiny house in aanbouw

Staatjevrij heeft de Wereldhuiskamer gebouwd, die is gemaakt van leem en stro. Zij beheren ook de zelfoogsttuin: een groentetuin waar je een abonnement op kunt nemen. Je hoort elke week welke groente geoogst kan worden en dat doe je dan zelf. Voor meer informatie kijk je op de website van de tuin.

Het agrarisch gebied van Woldwijk wordt beheerd door twee agrariërs. Zij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met hun omgeving waar het gaat om het gebruik van gif en het gebruik, de inrichting en het beheer van het gebied. Zo is er een plas/drasgebied ingericht, wordt er extensief beweid en is er een lange natuurvriendelijke oever. Hieronder lees je meer over het agrarisch gebied en de andere groene delen van Woldwijk.

Flora en fauna

De flora en fauna op Woldwijk lijkt voor een groot deel op die van de omgeving van het gebied. Maar daar proberen we langzaam verandering in aan te brengen. Door de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Door bloemen te zaaien waar vlinders en insecten van profiteren. Door schuilbosjes aan te leggen waar reeën en hazen onderdak kunnen vinden. Door het agrarisch gebied anders te beheren en te gebruiken. En dat werkt: bewoners zien steeds vaker reeën, hazen, roofvogels en bijzondere vlinders, insecten en vogels.

Salamander

Bij het planten en zaaien van bloemen, struiken en bomen worden zoveel mogelijk inheemse soorten gebruikt waarvan de dieren het meest profiteren. Meer lees je in ons Groenplan.

Agrarisch natuur-en landschapsbeheer

De agrariërs Langereis en Kooistra beheren het agrarisch gebied. De doelstelling is om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Er wordt een open, authentiek Groninger landschap met kleine percelen, divers beheer, en extensieve beweiding gemaakt met een mozaiek aan percelen. Fijn voor de flora en fauna en prettig voor de bewoners van Ten Boer om in te recreëren.

Sinds een paar jaar ligt in het gebied het paradepaardje van het agrarisch gebied Woldwijk: het wandelpad met bloemrijke randen. Een prachtig pad dat veel lof oogst bij de dorpsbewoners. Het onderhoud van de bloemrijke rand is nog wel een uitdaging en is afgelopen jaar dan ook opgepakt en gepleegd door de rand te klepelen.

Langs het voetpad

Verder worden er in het agrarisch gebied verschillende soorten dieren gehouden: jongvee, schapen en een kudde Limousin koeien.

Limousin koeien

Eind 2020 is er, met ondersteuning van het Weide Weelde Fonds, geïnvesteerd in de aanleg van een 600 meter natuurvriendelijke oever: 200 meter langs het agrarisch gebied en 400 meter rondom Landjegoed. Deze oever is ingezaaid met een akkerrand en voedselmengsel gericht op de beschutting en voeding van boerenlandvogels.

Een hoogwatersloot en de natuurvriendelijke oever hebben als doel om in het voorjaar en de zomer te dienen als foerageerterrein voor de aanwezige vogels en overige dieren en het ontwikkelen van een diversiteit aan planten in het gebied.   

Door middel van een aangelegde stuw blijft het waterniveau op peil, door middel van een zonnecollectorpomp zal het water op het gewenste niveau blijven tijdens de zomerperiode.

In de gebiedsvisie en het groenplan staan de plannen voor de verdere inrichting van het gebied, ook van het agrarische deel.  

De geschiedenis van Woldwijk

Woldwijk is een gebied voor anders wonen, werken en leven. Woldwijk wordt beheerd door een coöperatie met een aantal leden. Dat zijn drie woongebieden, Tiny House Woldwijk, StaatjeVrij en Landjegoed, de Energiecoöperatie Ten Boer en de twee agrariërs die het agrarisch deel pachten. Ook staat op het terrein een boerderij uit de 19e eeuw, een gemeentelijk monument. Daarnaast staan er op Woldwijk zo’n 80 wisselwoningen. Die zijn gebouwd door de NCG en Daiwa Housing. Zij zijn geen lid van de coöperatie, maar huren alleen de grond.

De Hoeve Dijkshorn

Op de pagina’s “Over Woldwijk” en “De boerderij Hoeve Dijkshorn” op deze website kun je nog veel meer lezen over de geschiedenis van het gebied én over de geschiedenis van de boerderij. Wil je meer weten over de geschiedenis van Ten Boer, kijk dan eens op de website van de Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer.

Meer weten of langskomen?

Wanneer je tot hier gekomen bent, dan ben je beslist geïnteresseerd in Woldwijk. Heb je nog vragen, stel ze dan via info@woldwijk.nl of bekijk deze website nog wat verder. Maar je kunt ook langskomen. We organiseren regelmatig activiteiten: open dagen, Groene Dagen, activiteiten samen met IVN, een kledingbeurs, een boomplantdag en ga zo maar door. Staatjevrij organiseert elke tweede zaterdag van de maand een eetcafé in de Wereldhuiskamer (wel even opgeven via staatjevrij@gmail.com). Wil je gewoon een beetje rondkijken? Neem het voetpad vanaf de Stadweg en loop over het hele woongebied en langs de zelfoogsttuin. Wees welkom op Woldwijk!