Word “Vriend van Woldwijk”!

Word Vriend van Woldwijk!

Je vindt Woldwijk een leuk initiatief en je wilt ook een bijdrage leveren?

Voor 10 euro per jaar ben je vriend van Woldwijk. Je hoort als eerste alle nieuwtjes en je krijgt minstens één keer per jaar een uitnodiging voor een leuke bijeenkomst voor alle Vrienden: een etentje, een lezing of een excursie.

Je 10 euro wordt besteed aan extra zaken op het terrein: een speeltoestel of informatieborden bijvoorbeeld. Het geld van de Vrienden wordt apart gehouden en je kunt eens per jaar zelf meebeslissen over waar het geld naartoe gaat.

Meld je hieronder aan en maak met je bijdrage Woldwijk nog leuker!

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de coöperatie Woldwijk om één keer per jaar de bijdrage van 10 euro of meer (we hebben in het formulier de mogelijkheid gemaakt ook 15 of 25 euro te geven) aan de “Vrienden van Woldwijk” automatisch van je rekening af te laten schrijven.
Het jaar loopt van januari tot januari; word je vriend in de loop van een jaar dan geldt het normale jaarbedrag.
Wanneer je het niet eens bent met de afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met je bank.
Je machtigt de coöperatie Woldwijk alleen om het door jou aangegeven bedrag jaarlijks af te schrijven totdat je zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 
Je kunt de machtiging op elk moment intrekken. Dat kan via een mailtje aan de coöperatie Woldwijk op emailadres: info@woldwijk.nl