Gemeentelijke inloopavond zonne-en windenergie

Om van de aardgaswinning af te komen, gaan we de komende jaren steeds meer gebruik maken van duurzame energie. Met alleen windparken op zee en zonnepanelen op daken redden we het niet. Daarom zijn ook zonneparken en windmolens een serieuze optie voor de gemeente Ten Boer. Zonneparken en windmolens zijn echter veel zichtbaarder in de omgeving. Daarom wil de gemeente Ten Boer graag horen wat uw mening is over de overgang naar schone energiebronnen in Ten Boer.