Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht

De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink
De boerderij Woldwijk gezien door de ogen van Eddy Wullink

Zo’n 45 genodigden vierden op maandag 11 januari in het dorpshuis in Ten Boer het begin van het nieuwe jaar en de start van een nieuwe fase voor het project Woldwijk.
Na het openingswoord door wethouder Annie Postma was het woord aan de initiatiefnemers en de medewerkers van 132.co. Jan Does van 132.co schetste kort het vervolg: tot 1 mei is er een soort overgangsfase en moet de cooperatie worden opgezet. Binnenkort wordt daar een plan van aanpak voor met de initiatiefnemers besproken.
“Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Woldwijk goed bezocht” verder lezen

De initiatieven op een rij

Na een aantal maanden voorbereiding zijn er op dit moment 11 initiatieven die zo realistisch zijn dat ze ook afgelopen woensdag kort zijn gepresenteerd aan de raadscommissie. Om alle belangstellenden wat uitgebreider te informeren over die initiatieven is een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken. Eén initiatief mist nog uit het overzicht omdat er nog gesprekken over plaats moeten vinden.
Maar de rest kunt u bekijken door op deze link te klikken.

Tweede bijeenkomst reflectieteam

criteria reflectiegroep
Op 10 september is de reflectiegroep voor de tweede keer bijeengeweest. Deze keer werden de echte initiatieven beoordeeld aan de hand van de criteria die in de eerste bijeenkomst waren opgesteld. De criteria betreffen o.a. de ruimtelijke inpassing van initiatieven, de openbare toegankelijkheid van het terrein en de boerderij, de financiele versus de maatschappelijke opbrengst, eventueel te verwachten overlast van initiatieven etc.reflectiegroep1ebijeenkomst
De bevindingen van de groep zijn doorgegeven aan de plannenmakers, zodat ze hun initiatieven desgewenst nog kunnen aanpassen.

20 initiatieven: individuele gesprekken

kaartjekleinIn mei zijn met alle mensen en organisaties die hebben aangegeven daadwerkelijk aan de gang te willen gaan met een plan voor Woldwijk, gesprekken gevoerd. Dat gebeurde aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst (lees hier de uitnodiging voor het gesprek en bekijk de vragenlijst).  Dat leverde tientallen gesprekken op en een grote varieteit aan plannen. Sommige vrij snel uitvoerbaar, andere hebben meer tijd nodig.

31 maart 2015, de tweede avond

woldwijkOp de tweede avond, op 31 maart, waren er rond de 30 mensen gekomen om verder te praten over Woldwijk.  Er werd nu gericht in drie groep gesproken over de rol van de gemeente, over een aantal concrete initiatieven en over het beheer en de inrichting van het terrein.
Door de “initiatievengroep” werd zelfs al een eerste plattegrond van het gebied gemaakt (zie de foto).
Aan het eind van de avond werd afgesproken dat er snel, op meer individuele basis, zou worden doorgepraat met iedereen die dat wilde.