Workshop biobased bouwen en telen

Maandag 1 juli vond er in de Wereldhuiskamer een workshop over biobased bouwen plaats. Deelnemers uit verschillende geledingen namen deel: één van de boeren op Woldwijk, vier mensen van Wageningen University en telers en verwerkers van hennep en vlas.
De workshop maakte deel uit van een groter project over koolstof en het vastleggen van koolstof. Het gebruik van biobased bouwmaterialen slaat koolstof voor langere tijd op en levert zo een (tijdelijke) bijdrage aan het beperken van klimaatverandering. Door de medewerkers van de Wageningen University (WUR) werd uitgebreid ingegaan op de milieubelasting van allerlei bouwmaterialen en de verschillen tussen bouwmaterialen. Ook de regelgeving en de ontwikkelingen daarin kwamen aan de orde. Na een rondleiding over een deel van Woldwijk werd ingegaan op de praktijk: welke hobbels zijn er voor biobased bouwen en het telen van gewassen voor biobased bouwen en hoe kan gewerkt worden aan oplossingen. De WUR verwerkt de resultaten van de middag in hun onderzoeksprojecten.