Prestatievergunning feestelijk uitgereikt

Vanmiddag reikte de voorzitter van het Omgevingsteam, Peter Homan, symbolisch de prestatievergunning Woldwijk uit aan twee leden van de coöperatie. 

De prestatievergunning maakt het mogelijk om een aantal activiteiten onder één parapluvergunning te vatten, zodat niet een reeks kleine vergunninkjes hoeft te worden aangevraagd.  Het gaat dan met name om kleinschalige (bouw)activiteiten in een beperkt gebied, nl. rond de boerderij Woldwijk.
Het gaat dan bv. om het verder ontwikkelen van de zelfoogsttuin met een kas, een theehuisje e.d., het plaatsen van een aantal yurts en tiny houses, het aanleggen van een speeltuintje etc.

Horeca-of evenementenvergunningen vallen niet onder deze prestatievergunning.
De vergunning ligt nog ongeveer 6 weken ter inzage, zodat inwoners kennis kunnen nemen van de vergunning en eventueel bezwaar kunnen maken.

De prestatievergunning

Bijlage 1 – kaart

Bijlage 2 – gegevens vergunning

Beschikking kavel en zonering

Afsluiting werkbezoek CdK Paas op Woldwijk

werkbezoek Paas aan boerderij WoldwijkVrijdag 13 oktober bracht Commissaris van de Koning René Paas een bezoek aan Ten Boer. De afsluitende lunch was op de boerderij Woldwijk.  Door de gemeente en het bestuur van de CV werd iets verteld over Woldwijk. De provincie is indirect ook betrokken bij Woldwijk: al twee jaar vinden gesprekken plaats over de ruimtelijke inrichting van het gebied en daaraan gekoppeld aan het planologische regime dat daar bij zou kunnen horen. In december 2016, bij de overdracht van boerderij en grond aan de coöperatie, werd een intentieverklaring door provincie en gemeente getekend om experimenteren op Woldwijk mogelijk te maken, ook via de provinciale regels. medewerkers en bestuurders van provincie en gemeente
Binnenkort wordt de provinciale omgevingsverordening opnieuw vastgesteld en daarin is een deel van Woldwijk inderdaad uitgezonderd van de huidige agrarische bestemming.

Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet

expertteam omgevingswetAfgelopen woensdag  4 oktober vond de eerste echte bijeenkomst plaats van het expertteam Proeftuin Omgevingswet met gemeente en coöperatie.  Na een voorbereidend gesprek in juli jl. was dit een eerste echte gesprek over de planologische en ruimtelijke kant van Woldwijk.
Natuurlijk vond de bijeenkomst ook plaats op Woldwijk; eerst in een zaaltje van Innersdijk en daarna volgde een rondleiding op en rond de boerderij.

Lees verder “Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet”

Lutje Hoeskes

In de Energy Barn vond vanmiddag de manifestatie  “Wonen in lutje hoeskes” plaats, een initiatief van de gemeente Groningen en Platform Gras naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Groningse gemeenteraad.

Manifestatie

De manifestatie werd voorafgegaan door een fietstocht door de stad langs mogelijke locaties voor Tiny Houses. In de Energy Barn werden vervolgens alle mogelijke aspecten van Tiny Houses belicht. Architecten, ontwerpers, bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren en andere deskundigen op het gebied van wonen en duurzaamheid vertelden in korte inleidingen over bv. regelgeving, functionaliteit, tijdelijk wonen, duurzaamheid etc.
Daarna kon met de inleiders in kleine groepjes en één-op-één worden verder gepraat.

Lees verder “Lutje Hoeskes”

Manifestatie Tiny Houses zaterdag 23 september in Groningen

Tiny House in aanbouw

Samen met Platform GRAS onderzoekt de gemeente Groningen hoe in  de stad ruimte kan worden geboden aan Tiny Houses.
Op zaterdag 23 september organiseren Gras en de gemeente Groningen het symposium ‘Van Tiny House naar Lutje Hoeske’. De dag is bedoeld om te inspireren en te informeren. Daarnaast is het de perfecte plek om andere liefhebbers van Tiny Houses te ontmoeten. Samen willen ze het Tiny House verder brengen. Dat gebeurt met workshops, inspirerende presentaties en ontdekkingstochten door de stad.
Ook de cv Woldwijk is aanwezig. Peter Kiers zal namens de coöperatie over de ervaringen vertellen.
Opgeven voor de manifestatie kan op de website http://woneninlutjehoeskes.nl/
Het symposium is gratis toegankelijk. Locatie: Energy Barn, Zernike. Tijd 13.00 uur
Ook in het Dagblad van het Noorden van vandaag is er aandacht voor de manifestatie: http://www.dvhn.nl/groningen/Ze-zijn-klein-betaalbaar-en-mikken-op-de-Groningse-natuur-tiny-houses-22514298.html

Afscheid burgemeester in boerderij Woldwijk

Afgelopen week werd op twee momenten afscheid van burgemeester André van de Nadort van Ten Boer genomen in één van de schuren van boerderij Woldwijk. Op woensdagmiddag was er een borrel voor zakelijke en bestuurlijke relaties van de burgemeester en vrijdagavond was er een afscheidsbijeenkomst voor alle inwoners van de gemeente.

Beide bijeenkomsten werden druk bezocht , waren gezellig en de locatie Woldwijk bleek uitstekend geschikt voor dit doel. Vooral de vrijdagavond gaf ook de mogelijkheid om Woldwijk onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Ten Boer. En ook dat is goed gelukt, menig  inwoner van Ten Boer maakte een praatje bij de pizza-oven of ging met de Woldwijkfolder weer naar huis.

Namens Woldwijk en met name Mas con Menos kreeg de burgemeester van Ties Betjes een mooie kist groente uit de zelfoogsttuin overhandigd.

 

Mas con Menos: laatste workshop en seizoensafsluiting

De afgelopen week vond op en rond de boerderij Woldwijk een tweede workshop van Mas con Menos plaats. Er is verder gewerkt aan de overkappingen van de rocketstove en de pizzaoven, het inrichten van een werkplaats in de kalverschuur en er is een kruidentuin aangelegd naast de boerderij.

Dit weekend wordt de week afgesloten met een feestje voor alle workshopdeelnemers van dit jaar. Net als in juni wordt gekampeerd rond de boerderij en er is vrijdag en zaterdag een programma met sprekers en workshops. ‘s Avonds is er muziek.
Tijdelijk is er een tent geplaatst waar gezamenlijk wordt gegeten.

Coöperatie Woldwijk schrijft eerste leden in

Vanmiddag had toevalligerwijs de ECTB de eer om het eerste echte lid van de coöperatie te zijn. Vanavond volgden nog drie anderen: Rox en Paula met hun Tiny Housesproject, Carex, die in en om de boerderij de scepter gaat zwaaien en natuurlijk de boeren Langereis en Kooistra die een groot deel van het gebied met “agrarische initiatieven” vullen en met de ECTB al vanaf het begin betrokken zijn bij Woldwijk.

Na de feestelijke ondertekening van de overeenkomsten werd na een korte pauze de eerste echte ledenvergadering van de coöperatie Woldwijk gehouden. Op de agenda: de meerjarenbegroting en de mogelijke wisselwoningen op het grondgebied van Woldwijk.

ECTB eerste lid van de Coöperatie Woldwijk

ECTB ondertekent
Jan Borkent en Hans Schraa tekenen de overeenkomst met de CV Woldwijk onder toeziend oog van bestuurslid Ruud van der Kraats

Op maandagmiddag 10 juli 2017 was de Energiecoöperatie Ten Boer het eerste echte lid van de Coöperatie Woldwijk. Doordat de bestuursleden van de ECTB niet aanwezig konden zijn bij de feestelijke bijeenkomst ‘s avonds waar meerdere leden hun handtekening zouden zetten, werden ‘s middags bij het bezoek aan de Tiny Houseswerkplaats van Tiny House Noord in Leek de nodige formaliteiten afgewerkt.

In een echt Tiny House zetten de bestuursleden van de ECTB, Jan Borkent en Hans Schraa, hun handtekening op de overeenkomst met de CV. Natuurlijk volgden daarna ook de bestuurders van de CV, Ruud van der Kraats en Piet Pellenbarg.
Helemaal onterecht was deze primeur voor de ECTB niet, de initiatiefnemers van de ECTB zijn al vanaf het prille begin betrokken bij Woldwijk.

Lid worden van de ECTB? Kijk op www.ectb.nl