Inloopbijeenkomst Dijkshorn

Boerderij Dijkshorn/Woldwijk Wolddijk 7, Ten Boer

Inloopavond voor de bewoners van de wijk Dijkshorn. Er wordt aandacht besteed aan uitbreiding van de speelplek, groen in de wijk, de fietsverbinding met het centrum van het dorp, ruimtelijke inrichting en overtredingen, het geplande kindcentrum en meer. Ook de coöperatie Woldwijk is aanwezig met een standje.