Carex/Op Stee

CareX  ervaart een toenemende behoefte aan ruimte voor alternatief bouwen en leven. De beschikbaarheid van betaalbare locaties met vrijheid in regelruimte in en om Groningen is beperkt. Daarmee blijft een potentieel van creativiteit en ondernemerskwaliteit, dat kan bijdragen aan nieuwe vormen van sociale en economische ontwikkeling, onbenut. Ook vindt een groeiende maatschappelijke behoefte om op ‘eigen’ wijze invulling te geven aan wonen, werken en leven te weinig weerklank.

Met het initiatief ‘Op Stee’ wil CareX de kans bieden aan ontwerpers, bouwers en toekomstige bewoners om hun idee voor alternatief bouwen, leven, wonen en werken te realiseren. Initiatiefnemers van verschillende pluimage zijn welkom: de innovatieve architect of duurzaam bouwbedrijf zowel als de handige zelfbouwer, Tiny Houses en de ecologische woongemeenschap. De bouwwerken mogen voor verschillende functies worden gebruikt, bijvoorbeeld om in te wonen en te werken of als modelwoning. De bouwwerken moeten voldoen aan de geldende veiligheids- en milieueisen die door het Omgevingsteam van de gemeente, in samenspraak met CareX, worden opgesteld. CareX streeft ernaar om de financiële drempel voor haar deelnemers laag te houden om het benutten van haar initiatief voor iedere beurs mogelijk te maken.

CareX huurt grond en opstallen van de CV Woldwijk en stelt het gebruik daarvan beschikbaar aan door CareX geselecteerde initiatiefnemers die zowel passen in de filosofie van CareX als bijdragen aan de doelstellingen van de CV Woldwijk. Carex start met een kwartiermakersgroep van doeners die de toon zetten. CareX gaat uit van de organische groeipotentie van ‘Op Stee’: door niet alles tevoren dicht te plannen maar juist door ruimte te geven aan ‘natuurlijke groei’ verwacht CareX het leukste en beste resultaat. Er blijft voortdurend ruimte voor nieuwe initiatiefnemers en er wordt ingespeeld op nieuwe behoeften uit de samenleving. Door haar streven om het deelnemen aan het initiatief betaalbaar te houden wordt het bereikbaar voor iedereen en blijft er ruimte voor deelnemers om te investeren. De boerderij wordt het middelpunt van het initiatief. CareX en haar deelnemers dragen waar mogelijk bij aan de gemeentelijke opgave om de opstallen veilig en gebruiksklaar te maken. In een later stadium dragen CareX en haar deelnemers bij aan het verder opknappen en opwaarderen ervan in opdracht van en in afstemming met de CV Woldwijk. 

CareX geeft kavels en ruimten voornamelijk in bruikleen uit waardoor het voor CareX en de deelnemers mogelijk blijft om grip te houden op ontwikkelingen binnen het initiatief.

Meer informatie over CareX vind je op hun website: http://www.carex.nl/

coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer