Nieuwjaarsborrel: foto’s, filmpje, radio en kranten

Leo van Esch en Dirk van Impe

De nieuwjaarsborrel op vrijdag 5 januari heeft tot nogal wat publiciteit geleid. Natuurlijk hebben we zelf wat foto’s gemaakt en deze keer ook een filmpje, maar ook verder bleef ons feestje niet onopgemerkt.
Arjan Zijlstra van de Noorderkrant kwam een kijkje nemen en maakte een mooi artikel dat op de website en in de papieren krant terechtkwam.
En ook Radio Noord kreeg door de nieuwjaarsborrel lucht van Woldwijk en toog in de eerste week van januari naar Ten Boer. Jan Borkent van de ECTB en Adrian Langereis van Koe & Jij werden geinterviewd.

Hierbij de links naar alle media:
– de foto’s: https://flic.kr/s/aHsmdAKcp2
– het filmpje: https://youtu.be/TO7tdD43kAg
– het artikel in de Noorderkrant: http://www.noorderkrant.nl/nieuws/36802/grote-ideeen-en-kleine-huisjes/
– het item op Radio Noord: https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20020/Vroeg-op-Noord/aflevering/14540 (op 18 minuten Adrian Langereis, op 51 minuten Jan Borkent)

Uitnodiging: 5 januari nieuwjaarfeestje op Woldwijk

Pizza-oven
De pizza-oven

Nieuwsgierig welke projecten er nu en het komende jaar op Woldwijk worden ontwikkeld? Of gewoon eens een kijkje nemen? De leden van de coöperatie Woldwijk nodigen geïnteresseerden èn nieuwsgierigen uit voor een informatief nieuwjaarsfeestje.
Vrijdag 5 januari tussen 16 – 19 uur schenken zij graag een glas thee of glūhwein voor u in en bakken ze pizza’s in de mooie lemen buitenoven.
Iedereen is van harte welkom!

Pagina in de Noorderkrant van 20 december

Het terrein van coöperatie Woldwijk ligt tussen de Boersterweg, Stadsweg en Wolddijk. Het is een experimenteergebied voor duurzame initiatieven. In 2018 worden er een aantal projecten op het gebied van wonen, energie, voedsel en natuur verder ontwikkeld of uitgevoerd. En er is nog plek voor nieuwe initiatieven. Kom ook daarom vrijdag de 5e en ontmoet de mensen die er nu al actief zijn.

Locatie: het achtererf van de boerderij aan de Wolddijk 7, Ten Boer.

“Buurstraat” Roggeneed bezoekt Woldwijk

Niet iedereen in Ten Boer weet wat er op Woldwijk gebeurt, kent de geschiedenis  of weet wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. Om daar wat meer over te vertellen is door een aantal betrokkenen bij Woldwijk het initiatief genomen om Ten Boer per straat of per “wijk” kennis te laten maken met Woldwijk.

Gisteren, zaterdag 28 oktober, was de eerste straat aan de beurt, de Roggeneed. Reflectieteamvoorzitter Peter Boon had het initiatief genomen om zijn eigen straat, grenzend aan Woldwijk, als eerste nader kennis te laten maken met Woldwijk.

Lees verder “Buurstraat” Roggeneed bezoekt Woldwijk

Duurzaamheidsmarkt goed bezocht

de jongens van de windenergie
Met virtual reality werd het gesprek gevoerd over windenergie

Vandaag, zaterdag 28 oktober, werd er in de boerderij Woldwijk een duurzaamheidsmarkt gehouden, georganiseerd door de Fair Trade Werkgroep Ten Boer.
Ondanks het koude en natte weer werd de markt goed bezocht. De meer dan 20 standhouders hadden over belangstelling niet te klagen.  De combinatie met de uitreiking van de prijs voor de duurzaamste ondernemer Ten Boer 2017 en het bezoek van de bewoners van de Roggeneed in Ten Boer, één van de straten die direct grenzen aan Woldwijk, leverde nog extra bezoekers op.

Lees verder Duurzaamheidsmarkt goed bezocht

Prestatievergunning feestelijk uitgereikt

Vanmiddag reikte de voorzitter van het Omgevingsteam, Peter Homan, symbolisch de prestatievergunning Woldwijk uit aan twee leden van de coöperatie. 

De prestatievergunning maakt het mogelijk om een aantal activiteiten onder één parapluvergunning te vatten, zodat niet een reeks kleine vergunninkjes hoeft te worden aangevraagd.  Het gaat dan met name om kleinschalige (bouw)activiteiten in een beperkt gebied, nl. rond de boerderij Woldwijk.
Het gaat dan bv. om het verder ontwikkelen van de zelfoogsttuin met een kas, een theehuisje e.d., het plaatsen van een aantal yurts en tiny houses, het aanleggen van een speeltuintje etc.

Horeca-of evenementenvergunningen vallen niet onder deze prestatievergunning.
De vergunning ligt nog ongeveer 6 weken ter inzage, zodat inwoners kennis kunnen nemen van de vergunning en eventueel bezwaar kunnen maken.

Afsluiting werkbezoek CdK Paas op Woldwijk

werkbezoek Paas aan boerderij WoldwijkVrijdag 13 oktober bracht Commissaris van de Koning René Paas een bezoek aan Ten Boer. De afsluitende lunch was op de boerderij Woldwijk.  Door de gemeente en het bestuur van de CV werd iets verteld over Woldwijk. De provincie is indirect ook betrokken bij Woldwijk: al twee jaar vinden gesprekken plaats over de ruimtelijke inrichting van het gebied en daaraan gekoppeld aan het planologische regime dat daar bij zou kunnen horen. In december 2016, bij de overdracht van boerderij en grond aan de coöperatie, werd een intentieverklaring door provincie en gemeente getekend om experimenteren op Woldwijk mogelijk te maken, ook via de provinciale regels. medewerkers en bestuurders van provincie en gemeente
Binnenkort wordt de provinciale omgevingsverordening opnieuw vastgesteld en daarin is een deel van Woldwijk inderdaad uitgezonderd van de huidige agrarische bestemming.

Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet

expertteam omgevingswetAfgelopen woensdag  4 oktober vond de eerste echte bijeenkomst plaats van het expertteam Proeftuin Omgevingswet met gemeente en coöperatie.  Na een voorbereidend gesprek in juli jl. was dit een eerste echte gesprek over de planologische en ruimtelijke kant van Woldwijk.
Natuurlijk vond de bijeenkomst ook plaats op Woldwijk; eerst in een zaaltje van Innersdijk en daarna volgde een rondleiding op en rond de boerderij.

Lees verder Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet

Lutje Hoeskes

In de Energy Barn vond vanmiddag de manifestatie  “Wonen in lutje hoeskes” plaats, een initiatief van de gemeente Groningen en Platform Gras naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Groningse gemeenteraad.

Manifestatie

De manifestatie werd voorafgegaan door een fietstocht door de stad langs mogelijke locaties voor Tiny Houses. In de Energy Barn werden vervolgens alle mogelijke aspecten van Tiny Houses belicht. Architecten, ontwerpers, bewoners, initiatiefnemers, ambtenaren en andere deskundigen op het gebied van wonen en duurzaamheid vertelden in korte inleidingen over bv. regelgeving, functionaliteit, tijdelijk wonen, duurzaamheid etc.
Daarna kon met de inleiders in kleine groepjes en één-op-één worden verder gepraat.

Lees verder Lutje Hoeskes

Manifestatie Tiny Houses zaterdag 23 september in Groningen

Tiny House in aanbouw

Samen met Platform GRAS onderzoekt de gemeente Groningen hoe in  de stad ruimte kan worden geboden aan Tiny Houses.
Op zaterdag 23 september organiseren Gras en de gemeente Groningen het symposium ‘Van Tiny House naar Lutje Hoeske’. De dag is bedoeld om te inspireren en te informeren. Daarnaast is het de perfecte plek om andere liefhebbers van Tiny Houses te ontmoeten. Samen willen ze het Tiny House verder brengen. Dat gebeurt met workshops, inspirerende presentaties en ontdekkingstochten door de stad.
Ook de cv Woldwijk is aanwezig. Peter Kiers zal namens de coöperatie over de ervaringen vertellen.
Opgeven voor de manifestatie kan op de website http://woneninlutjehoeskes.nl/
Het symposium is gratis toegankelijk. Locatie: Energy Barn, Zernike. Tijd 13.00 uur
Ook in het Dagblad van het Noorden van vandaag is er aandacht voor de manifestatie: http://www.dvhn.nl/groningen/Ze-zijn-klein-betaalbaar-en-mikken-op-de-Groningse-natuur-tiny-houses-22514298.html

coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer